Sequence Meta Information:
Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum F0401
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID202
2HOMD Sequence IDSEQF1680
3HOMD Name (Genus, Species)Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0401
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID41987
10NCBI Taxonomy ID693991
11Genomes Online Goldstamp IDGi05600
12GenBank Accession IDADDB00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1680 Fusobacterium nucleatum ss polymorphum strain F0401, OT 202,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCAACTT
GAACTTCGGTTTGGGTGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAACTTGCCTCACAGATAG
GGACAACATTTGGAAACGAATGCTAATACCTGATATTATGATTTTAGGGCATCCTAGGAT
TATGAAAGCTATATGCGCTGTGAGAGAGCTTTGCGTCCCATTAGCTAGTTGGAGAGGTAA
CGGCTCACCAAGGCGATGATGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGATCGGCCACAAGGGGACT
GAGACACGGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGACCAAG
AGTCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGATGAAGTTTTTCGGAATGTAAAGTGCTTTCAG
TTGGGAAGAAAAAAATGACGGTACCAACAGAAGAAGTGACGGCTAAATACGTGCCAGCAG
CCGCGGTAATACGTATGTCACAAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGCGTCTAG
GTGGTTATGTAAGTCTGATGTGAAAATGCAGGGCTCAACTCTGTATTGCGTTGGAAACTG
TGTAACTAGAGTACTGGAGAGGTAAGCGGAACTACAAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGAT
ATTTGTAGGAATGCCGATGGGGAAGCCAGCTTACTGGACAGATACTGACGCTGAAGCGCG
AAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGATTA
CTAGGTGTTGGGGGTCGAACCTCAGCGCCCAAGCAAACGCGATAAGTAATCCGCCTGGGG
AGTACGTACGCAAGTATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGC
ATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGCGTTTGACATCTTAGGAATGA
GACAGAGATGTTTCAGTGTCCCTTCGGGGAAACCTAAAGACAGGTGGTGCATGGCTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTTTCGTATG
TTACCATCATTAAGTTGGGGACTCATGCGATACTGCCTGCGATGAGCAGGAGGAAGGTGG
GGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATACGCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGGTA
GTACAGAGAGTCGCAAAGCCGTGAGGTGGAGCTAATCTCAGAAAACTATTCTTAGTTCGG
ATTGTACTCTGCAACTCGAGTACATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGCAAT
GTCGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTGGT
TGCACCTGAAGTAGCAGGCCTAACCGTAAGGAGGGATGCTCCGAGGGTGTGATTAGCGAT
TGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTATCCGTACGGGAACGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute