Sequence Meta Information:
Treponema denticola F0402
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID584
2HOMD Sequence IDSEQF1679
3HOMD Name (Genus, Species)Treponema denticola
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Treponema denticola
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0402
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID42551
10NCBI Taxonomy ID699187
11Genomes Online Goldstamp IDGi05400
12GenBank Accession IDADEC00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1679 Treponema denticola strain F0402, OT 584,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAACGAACGCTGGCGGCGCGTCTTAAGCATGCAAGTCGAACG
GTAAGGGAGAGCTTGCTCTCCCCTAGAGTGGCGGACTGGTGAGTAACGCGTGGGTGACCT
GCCCTGAAGATGGGGATAGCTAGTAGAAATATTAGATAATACCGAATGTGCTCATTTACA
TAAAGGTAAATGAGGAAAGGAGCTACGGCTCCGCTTCAGGATGGGCCCGCGTCCCATTAG
CTGGTTGGTGAGGTAAAGGCTCACCAAGGCAACGATGGGTATCCGGCCTGAGAGGGTGAA
CGGACACATTGGGACTGAGATACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGCTAAGAATCT
TCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCGACGCCGTGTGAATGAAGAAGGCCGAAAGGTT
GTAAAATTCTTTTGCAGATGAAGAATAAGAAGAAGAGGGAATGCTTCTTTGATGACGGTA
GTCATGCGAATAAGCCCCGGCTAATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAACACGTAAGGGGCG
AGCGTTGTTCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTATGTAGGCGGTTAGGTAAGCCTGGTGTG
AAATCTACGAGCTCAACTCGTAAACTGCATTGGGTACTGCTTGACTTGAATCACGGAGGG
GAAACCGGAATTCCAAGTGTAGGGGTGGAATCTGTAGATATTTGGAAGAACACCGGTGGC
GAAGGCGGGTTTCTGGCCGATGATTGACGCTGATATACGAAGGTGCGGGGAGCAAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGTACACTAGGTGTCGGGGCAAGAGCT
TCGGTGCCGACGCAAACGCATTAAGTGTACCGCCTGGGAAGTATGCCCGCAAGGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCACACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATA
CGCGAGAAACCTTACCTGGGTTTGACATCAAGAGCAATGACATAGAGATATGGCAGCGTA
GCAATACGGCTCTTGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTTGG
GTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTACTGCCAGTTACTAACAGGTAAAGCTGAGGAC
TCTGGCGGAACTGCCGATGACAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGG
CCCTTACGTCCAGGGCTACACACGTGCTACAATGGTTGCTACAAATCGAAGCGACACCGC
GAGGTCAAGCAAAACGCAAAAAAGCAATCGTAGTCCGGATTGAAGTCTGAAACTCGACTT
CATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCACATCAGCACGGTGCGGTGAATACGTTCCTGGG
CCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATCCGAGTCGAGGGTACCCGAAGTCGCTAGTCTAA
CCCGTAAGGGAGGACGGTGCCGAAGGTACGTTTGGTAAGGAGGGTGAAGTCGTAACAAGG
TAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGATCACCTCCT

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute