16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Arachnia propionica F0230a
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID739
2HOMD Sequence IDSEQF1678
3HOMD Name (Genus, Species)Arachnia propionica
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Pseudopropionibacterium propionicum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0230a
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusComplete
9NCBI Taxonomy ID767029
10NCBI Genome BioProject ID49291
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02415616
12GenBank Accession IDCP002734
13Genbank Assembly IDGCA_000277715.1
14Number of Contigs and Singlets1
15Combined Length (bps)3,449,360
16GC Percentage66.06
17Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGTGTGCTTAACACATGC
AAGTCGAACGGTAAGGCCCTTTCGGGGGTACACGAGTGGCGAACGGGTGA
GTAACACGTGAGTAACCTGCCCTCATCTCTGGGATAACAGTCGGAAACGG
TTGCTAATACTGGATATGAGCTTGCAAGGCATCTTGTGGGTTGGAAAGAT
ATTTTTTTGGTTGGGGATGGACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGT
AGTGGCTCACCAAGGCTTCGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGCGACCGGC
CACATTGGGACTGAGATACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGG
GAATATTGCACAATGGACGGAAGTCTGATGCAGCAACGCCGCGTGCGGGA
TGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCGCTTTCAATTGTGACGAAGCTTTTTTG
TGACGGTAGCAGTAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG
GTGATACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGAGCT
TGTAGGCGGTTTGTCGCGTCGGGAGTGAAAACTTGGGGCTTAACCCTGAG
CTTGCTTTCGATACGGGCTGACTTGAGGGAGGTAGGGGAGAATGGAATTC
CTGGTGGAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGGTGGCGAA
GGCGGTTCTCTGGACCTTTCCTGACGCTGAGAAGCGAAAGCGTGGGGAGC
GAACAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGGTGGGTACTAG
GTGTGGGGGACATTGCACGTTCTCCGTGCCGTAGCTAACGCATTAAGTAC
CCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGG
GCCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGA
ACCTTACCTGGGTTTGACATATGCCGGAAGCGTTCAGAGATGGGCGTGCC
TTTTTGGTCGGTTTACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTG
AGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTCCAATGTTGCC
AGCGGGTTATGCCGGGGACTCATTGGAGACCGCCGGGGTCAACTCGGAGG
AAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGTCCAGGGCTTCAC
GCATGCTACAATGGCCGGTACAAAGAGCTGCGAGCCTGTGAGGGTGAGCG
AATCTCGGAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCC
ATGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATA
CGTTCCCGGGGCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCATGAAAGTCGGTAAC
ACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCCATTTTTTGGGGGGGAGCCGTCGAAGGT
GGGACTGGTGATTAGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGT
GC

21Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51