Sequence Meta Information:
Aggregatibacter aphrophilus F0387
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID545
2HOMD Sequence IDSEQF1675
3HOMD Name (Genus, Species)Aggregatibacter aphrophilus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Aggregatibacter aphrophilus
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0387
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID40689
10NCBI Taxonomy ID679198
11Genomes Online Goldstamp IDGi05258
12GenBank Accession IDACZJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1675 Aggregatibacter sp. oral taxon 545 strain F0387, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCATGGTCTAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCTTAACACATGCAAGTCGA
ACGGTAGCAGGTAAGTACTTGTACTTATGCTGACGAGTGGCGGACGGGTGAGTAATG
CTTGGGGATCTGGCTTATGGAGGGGGATAACGACGGGAAACTGTCGCTAATACCGCG
TAGAATCGGGAGATGAAAGTGTGGGACCTTCGGGCCACATGCCATAGGATGAGCCCA
AGTGGGATTAGGTAGTTGGTGGGGTAATGGCCTACCAAGCCGACGATCTCTAGCTGG
TCTGAGAGGATGACCAGCCACACCGGGACTGAGACACGGCCCGGACTCCTACGGGAG
GCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGGGGCAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGA
ATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAAGTTCTTTCGGTGACGAGGAAGGTTGTTGTGTT
AATAGCGCAACAAATTGACGTTAATCACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAG
CAGCCGCGGTAATACGGAGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGC
ACGCAGGCGGACTTTTAAGTGAGGTGTGAAATCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCA
TTTCAGACTGGGGGTCTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCGGT
GAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGAAGGCAGCCCCTTGGGAATGTA
CTGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC
ACGCTGTAAACGGTGTCGATTTGGGGATTGTGCTTTGAGCTTGGTGCCCGTAGCTAA
CGTGATAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCAAATGAATTG
ACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAGAAC
CTTACCTACTCTTGACATCCATGGAATCTTGTAGAGATATGAGAGTGCCTTCGGGAA
CCATGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAA
GTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTTGTTGCCAGCGATTAGGTCGGGAACTCA
AAGGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGG
CCCTTACGAGTAGGGCTACACACGTGCTACAATGGCGTATACAGAGGGCGACGAAGC
CGCGAGGTGGAGTGAATCTCAGAAAGTACGTCTAAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACT
CGACTCCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATAC
GTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAG
TAGATAGCTTAACCTTCGGGGGGGCGTTTACCACGGTATGATTCATGACTGGGGTGA
AGTTGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute