16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Alloprevotella rava F0323
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID302
2HOMD Sequence IDSEQF1671
3HOMD Name (Genus, Species)Alloprevotella rava
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Alloprevotella rava
5Comments on NamePreviously named as Prevotella sp. oral taxon 302
6Culture Collection Entry NumberF0323
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID40691
10NCBI Taxonomy ID679199
11Genomes Online Goldstamp IDGi05255
12GenBank Accession IDACZK00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1671 Prevotella sp. oral taxon 302 strain F0323, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GAAACGACATTGAAAGCTTGCTTTTAATGGGCGTCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCG
TATCGAACCTGCCCTTTACTCAGGGATAGCCTTGCGAAAGTAAGATTAATACCTGATAGT
GTTGTGATGAGGCATCTTGTTGCAACTAAAGATTTATTGGTAAAGGATGGCGATGCGTCT
GATTAGGTAGTAGGCGGGGTAACGGCCCACCTAGCCGACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAG
GAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAG
GAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCT
CTGGGTTGTAAACTGCTTTTAGTTGGGAACAAAAAAGGCGACGTGTCGCCTCTGGAGTGT
ACCATCAGAAAAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCA
GGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCGGACGATTAAGTCAGCTGTG
AAAGTTTGCGGCTCAACCGTAAAATTGCAGTTGAAACTGGTTGTCTTGAGTGCACGCAGG
GATGTTGGAATTCATGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCATGAAGAACTCCGATCGC
GAAGGCATATGTCCGGAGTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGTGCGGGTATCGAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGAATACTCGCAGTATGCGATATAGTG
TATGCTGCCAAGTGAAAACGTTAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATA
CGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTAAGCAGGAAGATGGGCAGAGAGGCCTGTTGTC
TTCGGACCTGCTTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCT
TAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTCTCCACGTTTGCCATCAGGTAGAGCTGGGCACTC
CGTGGATACTGCCATCGTAAGATGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCC
CTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGGGAAGCCACCAGGCGA
CTGGGCGCTGATCCATTAAAACCGGTCTCAGTTCGGACTGGAGTCTGCAACCCGACTCCA
CGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGC
CTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAAGCTGTGACCGTAA
GGGGCGGCCTAGGGTAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGG
AAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52