16S rRNA Refseq V15.2 Genomic RefSeq V9.03
Sequence Meta Information:
Prevotella veroralis F0319 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID572
2HOMD Sequence IDSEQF1663
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella veroralis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella veroralis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0319
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID38331
10NCBI Taxonomy ID649761
11Genomes Online Goldstamp IDGi04396
12GenBank Accession IDACVA00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1663 Prevotella veroalis strain F0319, OT 572, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GAAACGGCGTTGAGTGCTTGCACTCTTCGGACGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCG
TATCCAACCTTCCCATAACTAAGGGATAACCTGCCGAAAGGCAGACTAATACCTTATGTA
ATTCTTCGATGACATCAGAAGAGAATGAAAGATTTATCGGTTATGGATGGGGATGCGTCT
GATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACAGCCCACCAAGGCAACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAG
GAAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAG
GAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGAYGACGGCCCT
ATGGGTTGTAAACTGCTTTTGTATGGGGATAAAGTCAATCACGTGTGATTGTTTGCAGGT
ACCATACGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTTCG
GGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGGAGATTAAGTGTGTTGTG
AAATGTAGACGCTCAACGTCTGACTTGCAGCGCATACTGGTTTCCTTGAGTACGCACAAC
GTTGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAACTCCGATTGC
GAAGGCAGCTGACGGGAGCGCCACTGACGCTTAAGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCCCGCTGTTGGTACCTGGTAT
CAGCGGCTAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAAC
TCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATAC
GCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGAGGAAGGATTTAGAGATAATGACGCCCTT
CGGGGTCTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTT
AAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTCTCTTCAGTTGCCATCAGGTGATGCTGGGCACTCT
GGAGACACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCC
TTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGGGACGGTGTAATGCAAA
TTGCATCCAATCTTGAAAGCCGGTCCCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACG
AAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCT
TGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGG
ATCGGCCTAGGGCAAAACTGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAA
GGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2