16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Neisseria oralis F0314
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID014
2HOMD Sequence IDSEQF1659
3HOMD Name (Genus, Species)Neisseria oralis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Neisseria oralis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0314
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID641149
10NCBI Genome BioProject ID42547
11NCBI Genome BioSample IDSAMN02463843
12GenBank Accession IDADEA00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000090875.1
14Number of Contigs and Singlets11
15Combined Length (bps)2,515,760
16GC Percentage53.08
17Sequencing CenterBroad Institute
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1659 Neisseria sp. oral taxon 014 strain F0314, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCATGCTTTACACATGCAAGTCGGACG
GCAGCGGGGTAGTGCTTGCACTACTGCCGGCGAGTGGCGAACGGGTGAGTAACATATCGG
AACGTACCGAGCAGTGGGGGATAACTAATCGAAAGATTAGCTAATACCGCATATATTCTG
AGGAAGAAAGCAGGGGACCTTTGGGCCTTGCGCTGTTTGAGCGGCCGATATCTGATTAGC
TGGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCGGGTCTGAGAGGATGATC
CGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATTTT
GGACAATGGGGGCAACCCTGATCCAGCCATGCCGCGTGTCTGAAGAAGGCCTTCGGGTTG
TAAAGGACTTTTGTCCGGGAAGAAAAGCGCGATGTTAATACCATTGCGTGCTGACGGTAC
CGGAAGAATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCGAG
CGTTAATCGGAATTACTGGGCGTAAAGCGGGCGCAGACGGTTACTTAAGCAGGATGTGAA
ATCCCCGGGCTCAACCTGGGAATTGCGTTCTGAACTGGGTGGCTAGAGTGTGTCAGAGGG
GGGTAGAATTCCACGTGTAGCAGTGAAATGCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGATGGCGA
AGGCAGCCCCCTGGGATAGCACTGACGTTCATGCCCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGAT
TAGATACCCTGGTAGTCCACGCCCTAAACGATGTCGATTAGCTGTTGGGCAACTTGATTG
CTTGGTAGCGAAGCTAACGCGTGAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGATGATGTGGATTAATTCGATGCA
ACGCGAAGAACCTTACCTGGTCTTGACATGTACGGAACCTTCCGGAGACGGAAGGGTGCC
TTCGGGAGCCGTAACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGG
GTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCATTAGTTGCCATCATTTGGTTGGGCACTC
TAATGAGACTGCCGGTGACAAGCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCC
CTTATGACCAGGGCTTCACACGTCATACAATGGTCGGTACAGAGGGTAGCCAAGCCGCGA
GGTGGAGCCAATCCCAAAAAACCGATCGTAGTCCGGATTGCACTCTGCAACTCGAGTGCA
TGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTC
TTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGGGATACCAGAAGCAGGTAGGCTAACC
GCAAGGGGGCCGCTTGCCACGGTATGCTTCATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGC
CGTAGGGGAACCTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51