16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.14
Sequence Meta Information:
Prevotella oris F0302
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID311
2HOMD Sequence IDSEQF1656
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella oris
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella oris
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0302
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID649760
10NCBI Genome BioProject ID38329
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00008848
12GenBank Accession IDACUZ00000000.2
13Genbank Assembly IDGCA_000162915.1
14Number of Contigs and Singlets18
15Combined Length (bps)3,251,636
16GC Percentage43.94
17Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
18ATCC Medium NumberNA
19Non-ATCC MediumNA
2016S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1656 Prevotella oris strain F0302, OT 311, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GAAACGACGGGGAAGCTTGCTTCCTTGGGCGTCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCGTA
TCCAACCTGCCTCTGACTGAGGGATAACCCGTCGAAAGTCGGCCTAATACCTCATGGCAT
CGTCTGCGGGCATCCAACGACGATTAAAGATTTCATCGGTCAGGGATGGGGATGCGTCTG
ATTAGCTTGTTGGCGGGGTAACGGCCCACCAAGGCTACGATCAGTAGGGGTTCTGAGAGG
AAGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGG
AATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGAAGACGGCCCTA
TGGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGTGAGGGACGTGTCCTTCATTGCAGGTA
CCGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCGG
GCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTGGATTAAGCGTGTTGTGA
AATGCAGGTGCTCAACGTCTGCACTGCAGCGCGAACTGGTCCACTTGAGTGTGCGCAACG
CAGGCGGAATTCGTCGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATGACGAAGAACTCCGATTGCG
AAGGCAGCTTGCGGGAGCACAACTGACGCTGAAGCTCGAAAGTGCGGGTATCGAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCGCACGGTAAACGATGGATGCCCGTTGTCAGGCTGTTTCAGC
CTGGTGACCAAGCGAAAGCATTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAA
CTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATA
CGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAATTGCAGACGAACGATTCAGAGATGATGAGGCCCT
TCGGGGCGTCTGTGAAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCT
TAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTTTCTTCAGTTGCCATCAGGTGATGCTGGGCACTC
TGTAGATACTGCCACCGCAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCC
CTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCCGGTACAGAGAGTTGATTTTGTGCAA
ACACGATCTAATCCTTAAATCCGGTCCCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCAC
GAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCC
TTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCTGTGACCGCAAG
GAACGGCCTAGGGCAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGA
AGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2021 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51