16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Granulicatella adiacens ATCC 49175 Version: 1    [ ]
Version:
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID534
2HOMD Sequence IDSEQF1605
3HOMD Name (Genus, Species)Granulicatella adiacens
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Granulicatella adiacens
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 49175
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID37271
10NCBI Taxonomy ID638301
11Genomes Online Goldstamp IDGi03858
12GenBank Accession IDACKZ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1605 Granulicatella adiacens strain ATCC 49175, oral taxon 534, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGAGAGCGACCGGTGCTTGCACTGGTCAATCTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACACG
TGGGTAACCTGCCCATCAGAGGGGGATAACATCCGGAAACGGATGCTAAAACCGCATAGGTCTTCGARYCGCATGGYTTGAAGAGGAAAAGAGGCGCAAGCTTCTGCTGATGGA
TGGACCCGCGGTGCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCCGTGATGCATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCC
TACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCGCAATGGACGCAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAACTCTGTTGTTAGAGAAGAACAAG
TGCTAGAGTAACTGTTAGCGCCTTGACGGTATCTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCG
TAAAGCGAGCGCAGGCGGTTCCTTAAGTCTGATGTGAAAGCCCCCGGCTCAACCGGGGAGGGTCATTGGAAACTGGGGAACTTGAGTGCAGAAGAGGAGAGTGGAATTCCATGT
GTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCT
GGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGTTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACT
CAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGTCTTGACATCCTTTGACCACTCTAGAGATAGAGCTTT
CCCTTCGGGGACAAAGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTACTAGTTGCCAGCATTCGGT
TGGGCACTCTAGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACAACGA
GCAGCGAACTCGCGAGGGTAAGCGAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCAAAGTCGGTGAGGTAACCATTTGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATG
ATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2