16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Selenomonas noxia ATCC 43541
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID130
2HOMD Sequence IDSEQF1593
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas noxia
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas noxia
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 43541
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID34641
10NCBI Taxonomy ID585503
11Genomes Online Goldstamp IDGi03818
12GenBank Accession IDACKT00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBaylor College of Medicine
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1593 Selenomonas noxia strain ATCC 43541, oral taxon 130, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATAAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACG
TAGGCAACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGCAGGAGAGGCATCTCTCCTGCGTGAAAGATGGCCTCTATATATAAGCTATC
ACCTGTCGATGGGCCTGCGTCTGATTAGCTGGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGC
CCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGATGGGG
ACGAACGTGCCTAATGCGAATAGTATTAGGTAATGACGGTACCCATCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAA
TCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCATGTAAGTCTTTCTTAAAAGTGCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTATGTGTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGA
ATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATT
AGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAG
GCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGAGCTAGAGA
TAGCTCCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCA
GCATGTAAAGATGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTACAATGGG
ACGGACAGAGGGCAGCGAGAGAGTGATCTTAAGCGAATCTCAAAAACCGTTTCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGG
TCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCATTCACACCCGAAGCCGGCTAGGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGG
GTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.52