16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.13
Sequence Meta Information:
Leptotrichia buccalis ATCC 14201
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID563
2HOMD Sequence IDSEQF1028
3HOMD Name (Genus, Species)Leptotrichia buccalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Leptotrichia buccalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 14201
7Isolate OriginSupragingival Calculus
8Sequencing StatusSurvey
9NCBI Genome Project IDNA
10NCBI Taxonomy ID40542
11Genomes Online Goldstamp IDNA
12GenBank Accession IDNA
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumTSBY
1816S rRNA Gene Sequence
AGGATGAACGCTGACAGAATGCTTAACACATGCAAGTCTTTGGCAAATCT
GTGCTTGCACAGCCTAGCCAAGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTAAAGAAC
TTGCCCTGCAGACAGGGATAACAGACGGAAACGACTGATAATACCTGATA
CAATTGCCAGCACGCATGTGCCCGGCAATGAAAAGTGATGCTGCAGGAGA
GCTTTGCGTCCTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGAT
GATAGGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACAAGGGGACTGAGATAC
GGCCCTTACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGG
CAACCCTGATCCAGCAATTCTGTGTGCACGAAGAAGGTTTTCGGATTGTA
AAGTGCTTTCAGCAGGGAAGAAGAAAGTGACGGTACCTGCAGAAGAAGCG
ACGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGTCGCAAGCGTT
ATCCGGAATTATTGGGCATAAAGGGCATCTAGGCGGCCAGACAAGTCTGG
GGTGAAAACTTGCGGCTCAACCGCAAGCCTGCCCTGGAAACTGTTTGGCT
AGAGTGCTGGAGAGGTGGACGGAACTGCACGAGTAGAGGTGAAATTCGTA
GATATGTGCAGGAATGCCGATGATGAAGATAGTTCACTGGACGGTAACTG
ACGCTGAAGTGCGAAAGCTGGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTA
GTCCCAGCCGTAAACGATGATTACTGGGTGTGGGCATGAAGAGTGTCCGT
GCCGAAGCTAATGCGATAAGTAATCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGC
TGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGG
TTTAATTCGACGCAACGCGAGGAACCTTACCAGATCTTGACATCCTACGA
ATGCCTGTGAGAACAGGCAGTGCCTTCGGGAACGTAGAGACAGGTGGTGC
ATGGCTGTCGACAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACG
AGCGCAACCCCTATCGCTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGGACTCTAGCGA
GACTGCCTGCGAAGAGCAGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCAT
GCCCCTTATGATCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAAAGAG
CTGCAAAACGGTAACGTTTAGCCAATCTTTAAAGCCGGTCCAAGTTCGGA
TTGAAGTCTGCAACTCGACTTCATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCAG
ATCAGCAATGCTGCGGTGAATACGTTCTCGGGTCTTGTACACACCGCCCG
TCACACCACGAGAGTTGTTTGCACCTGAAGCCGCCGGTCCAACCGTAAGG
AGGAAGGCGTCTAAGGTGTGGATAGTGATTGGGG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51