16S rRNA Refseq V15.21 Genomic RefSeq V9.12
Sequence Meta Information:
Peptostreptococcaceae [XI][G-5] [Eubacterium] saphenum ATCC 49989
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID759
2HOMD Sequence IDSEQF1017
3HOMD Name (Genus, Species)Peptostreptococcaceae [XI][G-5] [Eubacterium] saphenum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptostreptococcaceae [XI][G-5] [Eubacterium] saphenum
5Comments on NameNCBI Name :Eubacteriym spahenum
6Culture Collection Entry NumberATCC 49989
7Isolate OriginPeriodontal Pocket
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID33149
10NCBI Taxonomy ID592031
11Genomes Online Goldstamp IDGi03727
12GenBank Accession IDACON00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium Number44
17Non-ATCC MediumFAA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1017 Eubacterium saphenum strain ATCC 49989, oral taxon 759, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAGCGAGAAACTACATGCAGACACTTCGGTAGAAGCGAGTAGCGGAAAGCGGCGGACGG
GTGAGTAACGCGTAGGCAACCTGCCCTTCACAGAGGTATAGCCTCGGGAAACCGGGATTAAAACCACATAAAATCATAGGTTCGCATGAACCAAAGGTCAAAGATTTATCGGTG
AAGGATGGGCCTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGTAGGGTAAAAGCCTACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAA
ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGGATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCAACGCCGCGTGAGGTATGAAGGCCTTTGGGTTGTAAGCCTCTGTCCTAGGGGAAGA
AAAAAATGACGGTACCCGAGGAGGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAATTATTGGGCGTAAAGAGTGCGTAGGTG
GTCTACTAAGCGCGAGGTGAAAGGCAATGGCTCAACCATTGTTAGCCTTGCGAACTGGCAGACTTGAGTGCAAGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGCA
GATATTAGGAGGAACACCGGCGGCGAAGGCGGCTTTCTGGATTGTAACTGACACTGAGGCACGAAAGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAA
CGATGAGCACTAGGTGTCGGGACATGAGTCTCGGTGCCGCAGTTAACGCAATAAGTGCTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCG
CACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGACTTGACATCCCTCTGACGTACCCTTAATCGGGTATTTCTTCGGACAGAGGAGACAGGT
GGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTTAGTTGCCATCATTAAGTTGGGCACTCTAAAGAGACTGCCGG
GGAAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGTCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCCGGTACAAAGAGAAGCGATACCGCAAGGGGGAGCAA
ATCTTAAAAACCGGTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTA
CACACCGCCCGTCACACCATGGAAGTTGGGGGCGCCCGAAGTTGGTCGACAATAGATTACCTAAGGCGAAATCAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAA
GGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2020 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51