Sequence Meta Information:
Selenomonas sp. oral taxon 892 F0426 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID892
2HOMD Sequence IDSEQF2454
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sp. oral taxon 892
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sp. oral taxon 892
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0426
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198895
10NCBI Taxonomy ID1321786
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045325
12GenBank Accession IDAWVG00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2454 Selenomonas sp. oral taxon 892 strain F0426, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTT
AGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGGCAACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGTCGAG
GGAGGGCATCCTCCTTCGATGAAAGATGGCCTCTATTTATAAGCTATCACCTGTCGATGGGCCTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGT
AACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTG
ATGGGGACGAACGTACGGAGTGCGAATAGTGCTCTGTAATGACGGTACCTATCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCATGTAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTC
AACCCCGTGATGGGAAAGAAACTACATGTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGG
AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGT
AGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAG
TACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACC
TTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGTGCTAGAGATAGCATCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATCAGGTAGAGCTGGGCACTCAAAGGAGACT
GCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTACAATGGAACGGAC
AGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGA
ATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACAC
CCGAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTACCAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute