Sequence Meta Information:
Oribacterium sp. oral taxon 078 F0263
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID078
2HOMD Sequence IDSEQF2448
3HOMD Name (Genus, Species)Oribacterium sp. oral taxon 078
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Oribacterium sp. oral taxon 078
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0263
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198889
10NCBI Taxonomy ID1321782
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045321
12GenBank Accession IDAWVU00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - The Genome Institute at Washington University
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2448 Oribacterium sp. oral taxon 078 strain F0263, Operon A, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACGGAGTCCAGCCTTTAAGACCTTCGGGTCAAA
GAGGGGAAGACTGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGCAACCTGGCTCATAGAGGGGGATAACAGAGAGAAATTTCTGCTAATACC
GCATAAGCACACACTGCCGCATGGCAGAGTGTGAAAAGAGAATCGCTATGAGATGGACCCGCGTCTGATTAGCCAGTTGGCAGGGTAAGA
GCCTACCAAAGCGACGATCAGTAGCCGATCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGGGGGATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAAGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAG
GGAAGATAATGACAGTACCTGAATAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAT
TTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGAATGGCAAGTCTGAAGTGAAATGCCCGGGCTCAACCCGGGAACTGCTTTGGAAACTGTCGAT
CTGGAGTGTTGGAGAGGTAAGTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACT
GGACAAAGACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGAAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGG
TGTCGGTCTCCGAAGGAGATCGGTGCCGACGCAAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGAGATCCCGGTGACAGAG
GATGTAATGTCCTTTCCCTTCGGGGCAGCGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGC
AACGAGCGCAACCCTTATCGTCAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTGATGAGACTGCCGGGGATAACCCGGAGGAAGGCGGGGATGA
CGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCGACACACGTGCTACAATGGCGGAAACAGAGGGAAGCGAGGGGGCGACCCGGAGCAAAT
CTCAAAAATACCGTCTCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGG
TGAATCCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCGGTAATGCCCGAAGTCAGTGACCCAAAAGAGGGAGCTGCC
GAAGGCAGGACAGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

>SEQF2448 Oribacterium sp. oral taxon 078 strain F0263, Operon B, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACGGAGTCCAGCTTCAGAGACCTTCGGGTCAAA
GAGGGGAAGACTGAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGCAACCTGGCTCATAGAGGGGGATAACAGAGAGAAATTTCTGCTAATACC
GCATAAGCACACACTGCCGCATGGCAGAGTGTGAAAAGAGAATCGCTATGAGATGGACCCGCGTCTGATTAGCCAGTTGGCAGGGTAAGA
GCCTACCAAAGCGACGATCAGTAGCCGATCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGGGGGATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAAGTATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAG
GGAAGATAATGACAGTACCTGAATAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGAT
TTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGAATGGCAAGTCTGAAGTGAAATGCCCGGGCTCAACCCGGGAACTGCTTTGGAAACTGTCGAT
CTGGAGTGTTGGAGAGGTAAGTGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGAGATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACT
GGACAAAGACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGAAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAATACTAGG
TGTCGGTCTCCGAAGGAGATCGGTGCCGACGCAAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAAT
TGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGAGATCCCGGTGACAGAG
GATGTAATGTCCTTTCCCTTCGGGGCAGCGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGC
AACGAGCGCAACCCTTATCGTCAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTGATGAGACTGCCGGGGATAACCCGGAGGAAGGCGGGGATGA
CGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCGACACACGTGCTACAATGGCGGAAACAGAGGGAAGCGAGGGGGCGACCCGGAGCAAAT
CTCAAAAATACCGTCTCAGTTCGGACTGCAGTCTGCAACTCGACTGCACGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGG
TGAATCCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCGGTAATGCCCGAAGTCAGTGACCCAAAAGAGGGAGCTGCC
GAAGGCAGGACAGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2017 The Forsyth Institute