Sequence Meta Information:
Peptoniphilaceae [G-1] sp. oral taxon 113 W5053 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID113
2HOMD Sequence IDSEQF2443
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilaceae [G-1] sp. oral taxon 113
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptostreptococcaceae [13][G-1] sp. oral taxon 113
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberW5053
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID198890
10NCBI Taxonomy ID1321784
11Genomes Online Goldstamp IDGi0045322
12GenBank Accession IDAWVB00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Genome Institute at Washington University
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF2443 Peptostreptococcaceae [13][G-1] sp. oral taxon 113 strain W5053, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGTTGGCGACGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGGTGAAAAGCGGACTTAATCT
TCGGAAAGAGGAAACTTGGAACAGCGGCGGACGGGTGAGTAATACATGAGCAACCTGCCTTGGACAGAGGGATAGCCGTG
GGAAACCGCGATTAATACCTCATAAGACCCCACTATCGCATGATAGAGAGGTCAAAGATTTATCGGTCCAAGATGGACTC
ATGACCCATTAGCTAGTTGGTGAGATAACAGCCCACCAAGGCGACGATGGGTAGCCGGCTTGAGAGAGTGACCGGCCACA
TTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGAGGAAACTCTGATGCAGC
GACGTCGCGTGAGCGAAGAAGGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGGGAAGAAGAAAGACGGTACCATAGAAGAAA
GCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAACGTTATCCGGAATGATTGGGCGTAAAGGGTA
CGTAGGCGGACCTGTAAGTCAGGTGTGAAAGGCATGGGCTCAACCCATGTAAGCACTTGAAACTGCGGGCCTTGAGGGAA
GGAGAGGTAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTACT
GGACTTTTACTGACGCTGAGGTACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAATGGT
GAGTGCTAGGTGTCGGGAGTCAAATCTCGGTGCCGACGTTAACACATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAGT
GTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCAACGCGAAAAACCTTA
CCAGGACTTGACATATGGATGCCCGGTATAGAGATATACCCTTTCTTCGGAACATTCATACAGGTGGTGCATGGTTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTCTTAGTTACTAACAGGTCAAGCTGA
GGACTCTAAGGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGATGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGTCCTGGGC
TACACACGTGCTACAATGGTCGGTACAGAAGGAAGCGAGATAGCGATATCGAGCGAACCCCCAAAGCCGATCCCAGTTCG
GATTGTTCTCTGCAACTCGAGAACATGAAGCCGGAGTTGCTAGTAATTGCGAATCAGCATGTCGCAGTGAATGCGTTCCC
GGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGTAATACCCGAAGCCTGTGAGCCAACCTGCAAAGGAAGCAGC
AGTCGAAGGTAGGATCAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute