Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis F0568
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF2366
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0568
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID173937
10NCBI Taxonomy ID1227269
11Genomes Online Goldstamp IDGi20201
12GenBank Accession IDAWUU00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF2366 Porphyromonas gingivalis strain F0568, oral taxon 619, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGATCTTAGC
TTGCTAAGGTCGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTTACAGAGGGGGATAACCCGT
TGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACTTGTATTATTGCATGATATTACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAG
GCATGCGTCCCATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTAT
CCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGA
GCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACAGTCCTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACGGGCG
ATACGAGTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAG
GATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGCGGTGAAACCTGAGC
GCTCAACGTTCAGCCTGCCGTTGAAACTGCCGGGCTTGAGTTCAGTGGCGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGT
GAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTGCCATACTGCGACTGACACTGAAGCACGAAG
GCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGGAGTTTGCGATATAC
CGTCAAGCTTCCACAGCGAAAGCGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAAT
GTAGATGACGGATGGTGAAAACCGTCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
CCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCACATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCGCTGAGGACTC
TACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGTGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGA
CACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACCGGGCGACCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCCAGTT
CGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATA
CGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAGGGGC
GCACTAGGGTAATACCGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute