Sequence Meta Information:
Porphyromonas gingivalis F0570
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID619
2HOMD Sequence IDSEQF2356
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas gingivalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas gingivalis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0570
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID173939
10NCBI Taxonomy ID1227271
11Genomes Online Goldstamp IDGi20203
12GenBank Accession IDAWUW00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University School of Medicine Genome Sequencing Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
 

>SEQF 2356 Porphyromonas gingivalis strain F0570, oral taxon 619, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGATCTTAGCTTGCTAAGGTCGATGG
CGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTTACAGAGGGGGATAACCCGTTGAAAGACGGACTAAAACCGCATACACTTGTA
TTATTGCATGATATTACAAGGAAATATTTATAGCTGTAAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA
CGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTTATCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGT
CAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGAAGACAGTCCTAAGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACGGGCGATAC
GAGTATTGCATTGAATGTACCGTAAGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAT
TTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTTGTTCGGTAAGTCAGCGGTGAAACCTGAACGCTCAACGTTCAGCCTGCCGTTGAAACTGCCGGGCT
TGAGTTCAGCGGCGGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACGAGGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTGCCATAC
TGCGACTGACACTGAAGCACGAAGGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATTACTAGGAGTTTG
CGATATACCGTCAAGCTTCCACAGCGAAAGCGTTAAGTAATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGG
CCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACGGATGGTGAAAACCG
TCTTCCCTTCGGGGCTTCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCC
ACATCGGTAGTTGCTAACAGTTTTCGCTGAGGACTCTACCGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGTGGATGACGTCAAATCAGCAC
GGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGGAGGGACAAAGGGCAGCTACCGGGCGACCGGATGCGAATCTCTAAACCCTTCCCC
AGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCC
TTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCGGGGGTACCTGAAGGGCGTAACCGCAAGGGGCGCACTAGGGTAATACCGGTGACTGGGGC
TAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute