Sequence Meta Information:
Propionibacteriaceae [G-2] bacterium HMT 192 F0372 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID192
2HOMD Sequence IDSEQF1972
3HOMD Name (Genus, Species)Propionibacteriaceae [G-2] bacterium HMT 192
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Propionibacteriaceae [G-2] bacterium HMT 192
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0372
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID170349
10NCBI Taxonomy ID1203605
11Genomes Online Goldstamp IDGi17132
12GenBank Accession IDATFL00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterBroad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1972 Propionibacterium sp. oral taxon 192 strain F0372,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGA
ACGGTAAGGCCCTTTCGGGGGTACACGAGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTGAGTA
ACCTGCCCCTGACTTTGGGATAACGGATGGAAACGTTTGCTAATACCGGATATTCAG
CTCTTGAGGCATCTTTTGGGTTGGAAAGTTTTTTCGGTTGGGGATGGGCTCGCGTCC
TATCAGCTTGTTGGTGGGGTAGTGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTGA
GAGGGCGACCGGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTGCGGGAGGCAGC
AGTGGGGAATATTGCACAATGGACGGAAGTCTGATGCAGCAACGCCGCGTGCGGGAT
GACGGCCTTCGGGTTGTAAACCGCTTTCAGCCATGACGAAGCGTGAGTGACGGTAGT
GGTAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTGATACGTAGGGTGCG
AGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTGATTGCGTCGAAA
GTGCAAACTCAGGGCTTAACTCTGAGCCTGCTTTCGATACGGGTTGACTTGAGGGAT
GTAGGGGAGAATGGAATTCCCGGTGGAGCGGTGGAATGCGCAGATATCGGGAGGAAC
ACCAGTGGCGAAGGCGGTTCTCTGGACATTTCCTGACGCTGAGAAGCGAAAGCGTGG
GGAGCAAACAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGGTGGGTACTAGGT
GTGGGTCACATTCCACGTGGTCTGTGCCGTAGCTAACGCATTAAGTACCCCGCCTGG
GGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGCCCCGCACAAGCGGC
GGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGAACCTTACCTGGGTTTGACATATG
CCGGAAGCATGCAGAGATGTGTGTGCCTTTTTGGTCGGTTTACAGGTGGTGCATGGC
TGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTC
GTCCAATGTTGCCAGCGCGTTATGGTGGGGACTCATTGGAGACCGCCGGGGTCAACT
CGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGTCCAGGGCTTCACG
CATGCTACAATGGCCGGTACAAAGAGTTGCGAGCCTGTGAGGGTGAGCGAATCTCAT
AAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCCATGAAGTCGGAGTCG
CTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGGCTTGTACACAC
CGCCCGTCAAGTCATGAAAGTCGGTAACACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCTTTGTGG
GGGGAGCCGTCGAAGGTGGGACTGGTAATTAGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGT
ACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute