Sequence Meta Information:
Selenomonas sp. oral taxon 138 F0429 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID138
2HOMD Sequence IDSEQF1951
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sp. oral taxon 138
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sp. oral taxon 138
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0429
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID80253
10NCBI Taxonomy ID1127695
11Genomes Online Goldstamp IDGi05032
12GenBank Accession IDAMEO00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF1951 Selenomonas sp. oral taxon 138 strain F0429, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGNCA
ACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAG
GAGAGGCATCTCTTTTCCGTGAAAGATGGCCTCTATTTATAAGCTATCACCTGTCGATGG
GNCTGCGTCTGATTAGCTGGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCC
GGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGA
AGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGATGGGGACGAACGTACGGAGTGCGAATAGT
GCTCTGTAATGACGGTACCTGTCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGC
ATGTAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTACATGTC
TTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGG
AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCC
AGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGT
GTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAG
TACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTAT
GTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGAAAGAGC
TAGAGATAGCTCCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCA
TCACGTAAAGGTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGAT
GACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTACAATGGAACGGAC
AGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGTCGAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTCGGATTG
CAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGC
GGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACAC
CCGAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute