Sequence Meta Information:
Prevotella saccharolytica F0055 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID781
2HOMD Sequence IDSEQF1946
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella saccharolytica
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella saccharolytica
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0055
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID80251
10NCBI Taxonomy ID1127699
11Genomes Online Goldstamp IDGi05020
12GenBank Accession IDAMEP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1946 Prevotella saccharolytica strain F0055, OT 781,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGCGG
GGCAGCATGTTGGTTGCTTGCAACCGATGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTAACGCG
TATCCAACCTACCTATTACCACGGGATAACCCGGCGAAAGTCGGACTAATACCGTATGT
AGTCCTCCAATGGCATCAGCAGTGGACTAAAGGTTTGGCGGTAATAGATGGGGATGCGT
CCGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAATGGCTCCCCAAGGCTTCGATCGGTAGGGGTTCTGA
GAGGAAGGTCCCCCACACTGGAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGAGGAATATTGGTCAATGGACGAGAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACT
GCCCTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGGATAAAGTGAGGAACGTGTTCTCTATT
GCAGGTACCGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGA
AGGTTCAGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCCGTTTTTTAAGC
GTGTTGTGAAATGTACCGGCTCAACCGGTGATGTGCAGCGCGAACTGGAAGACTTGAGT
GCGTAGTAAGCAGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAA
CTCCGATAGCGCAGGCAGCTTGCTGCATCGCAACTGACGCTGATGCTCGAAAGCGTGGG
TATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCGGTAAACGATGGATGCTCGTTGTC
AGGCCTTTGGGTTTGGTGACCAAGTGAAAACGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCC
GGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGT
TTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCGGCGGAACGATTCAG
AGATGATGAGGTCCTTCGGGACTGCCGCGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
CCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTTTTCTTAGTTGCCATCG
GGTAATGCCGGGCACTCTGGGAATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTGGGGATGA
CGTCAAATCAGCACGGCCCTTACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACA
GATAGTTGGTTGTGTGCAAACATGATCTAATCTTTAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGG
GGTCTGCAACCCGACCCCACGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGC
GCCTGAAGTCCGTGACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTGAAACCGGTGATTGGGGCTAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute