Sequence Meta Information:
Veillonella atypica KON, ATCC 17744
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID524
2HOMD Sequence IDSEQF1939
3HOMD Name (Genus, Species)Veillonella atypica
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Veillonella atypica
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberKON, ATCC 17744
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID80237
10NCBI Taxonomy ID1128111
11Genomes Online Goldstamp IDGi03426
12GenBank Accession IDAMEX00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1939 Veillonella atypica strain ATCC 17744, OT 524 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAA
CGAAGAGCGATGGAAGCTTGCTTCTATCAATCTTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCG
TAATCAACCTGCCCTTCAGAGGGGGACAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATA
CGATCCAATCTCGGCATCGAGACTGGATGAAAGGTGGCCTCTATTTATAAGCTATCAC
TGAAGGAGGGGATTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGA
TGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAG
ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGC
AACGCCGCGTGAGTGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTAATCGGGACGAAT
GGTTCTTGTGCGAATAGTGCGAGGATTTGACGGTACCGGAATAGAAAGCCACGGCTAA
CTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGG
CGTAAAGCGCGCGCAGGCGGATCRGTYAGTCTGTCTTAAAAGTTCGGGGCTTAACCCC
GTGATGGGATGGAAACTGCYGATCTAGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTG
TAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGA
CGAAAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGT
AGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCG
GAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAG
GAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGA
AGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATGGACAGAACRAGAGATGGTTCCTCTTCTTCG
GAAGCCAGAAAACAGGTGGTGCACGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGT
TAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTATGTTGCCAGCACTTCGGGTGGGAACT
CATGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATG
CCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGAGTTAATAGACGGAAGCGAAA
CCGCGAGGTGGAGCAAACCCGAGAAACACTCTCTCAGTTCGGATCGTAGGCTGCAACT
CGCCTACGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACG
TTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCGGAAGTGCCCAAAGCC
GGTGGGGTAACCTTCGGGAGCCAGCCGTCTAAGGTAAAGTCGATGATTGGGGTGAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute