Sequence Meta Information:
Porphyromonas catoniae F0037 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID283
2HOMD Sequence IDSEQF1936
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas catoniae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas catoniae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0037
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID80249
10NCBI Taxonomy ID1127696
11Genomes Online Goldstamp IDGi05003
12GenBank Accession IDAMEQ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF1936 Porphyromonas catoniae strain F0037, OT 283,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGG
GGCAGCATGGTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCG
TATGCAACTTGCCTCACAGAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTAC
ACTCCAGCTTGGGCATCCAGGTTMGAGGAAATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGT
CCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATGGGTAGGGGAACTGA
GAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACT
GTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTGTAGGGGAATAAAGAATGGTACGTGTACCATAGT
GAATGTACCCTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGA
GGATGCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGT
CAGCGGTGAAATCTAGGGGCTTAACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGTGGGCTTGAGT
GTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAA
CTCCAATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGG
TATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTA
TGCGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCC
GGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGT
TTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCCGGTG
AAAGTCGGCTTCCCTTCGGGGCATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTG
CCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGCCATCA
GGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGA
CGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTGGGGACA
AAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCCAAACCCCATCACAGTTCGGATCGG
AGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCG
CGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGT
ACCTAAAGTCCGTACCTGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGT
CGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute