Sequence Meta Information:
Porphyromonas pasteri F0450 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID279
2HOMD Sequence IDSEQF1907
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas pasteri
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas pasteri
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0450
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID78907
10NCBI Taxonomy ID1125723
11Genomes Online Goldstamp IDGi10962
12GenBank Accession IDALKJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 1 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCAT
GGTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCA
CAGAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTTGGAGGGAGGCATCTTCCACC
AAGGAAATGAATTTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCAC
CAAGGCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGA
CTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGT
GAAGGATGACTGTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGTCACGTGTGACTC
TCTGCATGTACCGTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATG
CGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATC
TAGGAGCTTAACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATG
CGTGGTGTAGCGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGT
ACAACTGACGCTGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAG
TAAACGATGATAACTGGGCGTATGCGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCAC
CTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACA
TGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAA
AGGGAGTTTTCCTTCGGGACATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTG
TCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCC
GTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATC
CGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTAAGGACAAAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTC
TAAACCTTATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATC
GCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGA
GTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAG
TCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTC


>SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 2 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATG
GTCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACA
GAGGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTTATCGGAGGGCATCCTTTGGTAAG
GAAATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCGACGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGA
TGACTGTCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGTCACGTGTGGCTCCCTGCAT
GTACCGTATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTT
ATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTT
AACTCCTAAATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAG
CGGTGGAATGCATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGC
TGAAGCACGAAAGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATA
ACTGGGCGTATGCGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGC
CGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCG
ATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTC
GGGACATCTATGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCAT
AACGAGCGCAACCCCTGTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGT
AAGGCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTT
ACAATGGTAAGGACAAAGGGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCTAAACCTTATCACAGTTCG
GATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGG
TGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCG
TAACCGCGAGGGTCGGCCTAGGGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCG
GAAGGTGCGGCTGGAACACCTCCTTC


>SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 3 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGG
TCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACAGA
GGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTCCATCTTGGGCATCCAAGGTAGAGGAA
ATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA
CGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACTG
TCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGTCACGTGTGGCTCCCTGCATGTACCGT
ATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAT
TTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTTAACTCCTAA
ATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATG
CATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGCTGAAGCACGAA
AGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTATG
CGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTCGGGACATCTATGTAG
GTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCT
GTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTG
GGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTAAGGACAAAG
GGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCTAAACCTTATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCG
ACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTT
GTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCAAGGGTCGGCCTAG
GGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTC
CTTC


> SEQF 1907 Porphyromonas sp. oral taxon 279 strain F0450,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 4 of 4
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATGG
TCTTAGCTTGCTAAGACTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACTTGCCTCACAGA
GGGGGATAACCCGTCGAAAGACGGACTAATACCGCGTACACTCTATCTTGGGCATCCAAGGTAGAGGAA
ATGAAATTCGCTGTGAGATAGGCATGCGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGA
CGATGGGTAGGGGAACTGAGAGGTTGAACCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGATGACTG
TCTTATGGATTGTAAACTTCTTTTATACGGGAATAACAAGAGCCACGTGTGGCTCCCTGCATGTACCGT
ATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAT
TTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGCGGCCTGTTAAGTCAGCGGTGAAATCTAGGAGCTTAACTCCTAA
ATTGCCATTGATACTGGCGGGCTTGAGTGTAGATGAGGTAGGCGGAATGCGTGGTGTAGCGGTGGAATG
CATAGATATCACGCAGAACTCCGATTGCGAAGGCAGCTTACTAAGGTACAACTGACGCTGAAGCACGAA
AGCGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGATAACTGGGCGTATG
CGATATACAGTATGCTCCTAAGCGAAAGCGTTAAGTTATCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGA
ACCTTACCCGGGATTGAAATGTAGATGACCGCTCCTGAAAGGGAGTTTTCCTTCGGGACATCTATGTAG
GTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCCT
GTCTACGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGAACTCCGTAGAGACTGCCGTCGTAAGGCGTGAGGAAGGTG
GGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGTAAGGACAAAG
GGCAGCTACCTGGCGACAGGATGCGAATCTCTAAACCTTATCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCG
ACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTT
GTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGGAGTCTGGAGTACCTAAAGTCCGTAACCGCAAGGGTCGGCCTAG
GGTAATACAGGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGCGGCTGGAACACCTC
CTTC


 

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute