Sequence Meta Information:
Capnocytophaga sp. HMT 335 F0486 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID335
2HOMD Sequence IDSEQF1906
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga sp. HMT 335
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga sp. HMT 335
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0486
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID78901
10NCBI Taxonomy ID1125720
11Genomes Online Goldstamp IDGi10959
12GenBank Accession IDAKFR00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF1906 Capnocytophaga sp. oral taxon 335 strain F0486,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGGGAR
GTTACTTTCGGGTAACAGAGACCGGCGTACGGGTGCGTAACGCGTATACAATCTGCCTTTCACT
GGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAGTATAGTAGTGTGGCATCACACGACT
ATTAAAGCCTTGGTGGTGAAAGATGAGTATGCGTTCTATTAGCTAGTTGGAGAGGTAACGGCTC
CCCAAGGCGATGATAGATAGGGGTTCTGAGAGGGATGTCCCCCACACTGGTACTGAGATACGGA
CCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGACAATGGTCGGAAGACTGATCCAGCCA
TGCCGCGTGCAGGATGAAGGTCTTATGGATTGTAAACTGCTTTTGTAAGGGAAGAATAAGGAGT
ACGTGTACTTTGATGACGGTACCTTACGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGGAGGATGCGAGCGTTATCCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCGGGCTGGT
AAGTCAGAGGTGAAAGCGCTTAGCTCAACTAAGCAACTGCCTTTGAAACTGTTGGTCTTGAATG
GTTGTGAAGTAGTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATTACACAGAACACCGA
TAGCGAAGGCATATTACTAACAATTAATTGACGCTGATGGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGG
ATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGGATACTAGCTGTTTGGAGTAATCTGAGTG
GCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAA
TTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTA
CCAAGGTTTAAATGGAGACTGACAGGTGTAGAGATACGCCCTTCTTCGGACAGTTTTCAAGGTG
CTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCC
CTGCCATTAGTTGCTAACGAGTTGAGTCGAGCCCTCTAATGGGACTGCCGGTGCAAACCGAGAG
GAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATG
GCCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGTGAGCAGGCGCGAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGA
TCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCC
GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGGGTACCTGA
AGACGGTTACCGCGAGGAGCTGTTTAGGGTAAAACTAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTACCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute