Sequence Meta Information:
Alloprevotella sp. HMT 473 F0040 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID473
2HOMD Sequence IDSEQF1899
3HOMD Name (Genus, Species)Alloprevotella sp. HMT 473
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Alloprevotella sp. HMT 473
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0040
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID67205
10NCBI Taxonomy ID1035197
11Genomes Online Goldstamp IDGi09596
12GenBank Accession IDAMEK00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1899 Prevotella sp. oral taxon 473 strain F0040, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCA
GCATGGAAGAAGCTTGCTTCTTCTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATCAAAC
CTGCCTCATACTCGGGGATAGCCTTGCGAAAGTAAGATTAATACCCGATGTTGTTATATTTCC
GCATGGTGATATAACCAAAGATTTATCGGTATGAGATGGTGATGCGTCCGATTAGGTAGTAGG
CGGGGTAACGGCCCACCTAGCCATCGATCGGTAGGGGTTCTGAGAGGAAGGTCCCCCACACTG
GAACTGAGACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGTCAATGGACGC
AAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTCYGGGTTGTAAACTGCTTTTAGT
TGGGAATAAAAAGAGGGACGTGTCCCTYMTTGTATGTACCTTCAGAAAAAGGACCGGCTAATT
CCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTCCAGGCGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAG
GGAGCGTAGGCGGATTATTAAGTCAGTGGTGAAAGACGGTGGCTCAACCATCGTTAGCCATTG
AAACTGGTAGTCTTGAGTGCAGACAGGGATGCTGGAACTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTA
GATATCACGATGAACTCCGATCGCGAAGGCAGGTGTCCGGGCTGCAACTGACGCTGAGGCTCG
AAAGTGTGGGTATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACACAGTAAACGATGTATACTC
GCGGTTTGCGATACAATGTAAGCCGCCAAGCGAAAGCATTAAGTATACCACCTGGGGAGTACG
CCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTT
AATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTAGGAGTGACAGATTTAGAGATAG
ATCTTTCTTCGGACACTCTTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTC
GGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCTTTTCCTTGGTTGCCATCAGGTAATGCTGGGCACT
CCAGGGATACTGCCATCGTAAGATGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCT
TACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGGGGGTACAGAAGGTCGCTACCTGGTGACAGGA
TGCMAATCTTTAAAACCTCTCTCAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACCCGACTCCGTGAAGCTGG
ATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACC
GCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAAGCCGTGACCGCAAGGGTCGGCCTAGGGT
AAAACTGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute