Sequence Meta Information:
Peptostreptococcus anaerobius VPI 4330, ATCC 27337
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID542
2HOMD Sequence IDSEQF1895
3HOMD Name (Genus, Species)Peptostreptococcus anaerobius
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptostreptococcus anaerobius
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberVPI 4330, ATCC 27337
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID67203
10NCBI Taxonomy ID1035196
11Genomes Online Goldstamp IDGi09595
12GenBank Accession IDAMEL00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1895 Peptostreptococcus anaerobius strain ATCC 27337, OT 542,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAGCGCGTCTGA
TTTGATGCTTGCATTAATGAAAGATGAGCGGCGGACGGGTGAGTAACGCGTGGGTAACCTGCCCTAT
ACACATGGATAACATACTGAAAAGTTTACTAATACATGATAATATATATTTACGGCATCGTAGATAT
ATCAAAGTGTTAGCGGTATAGGATGGACCCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGATAACTGCCCACC
AAGGCGACGATCAGTAGCCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAAC
TCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCAACGCCGCGTG
AACGATGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGTTCTGTTGCAGGGGAAGATAATGACGGTACCCTGTGAGGA
AGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCTAGCGTTATCCGGATTTACT
GGGCGTAAAGGGTGCGTAGGTGGTCTTTCAAGTCGGTGGTTAAAGGCTACGGCTCAACCGTAGTTAG
CCTCCGAAACTGGAAGACTTGAGTGCAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCG
TAGATATTGGGAGGAACACCAGTAGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACACTGAGGCACGAA
AGCGTGGGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAGTACTAGGTGTC
GGGGGTTACCCCCCTCGGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGTACTCCGCCTGGGGAGTACGCACGCAAG
TGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGTAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAA
CGCGAAGAACCTTACCTAAGCTTGACATCCCTTAGACCGGTGTTTAATCACACCTTCCCTTCGGGGC
TGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAAC
GAGCGCAACCCTTGTCTTTAGTTGCCAGCATTYAGTTGGGCACTCTAGAGAGACTGCCAGGGATAAC
CTGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGCTTAGGGCTACACACGTGCTACA
ATGGGTGGTACAGAGGGTTGCCAAACCGTGAGGTGGAGCTAATCCCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGG
ATTGTAGGCTGAAACTCGCCTACATGAAGCTGGAGTTACTAGTAATCGCAGATCAGAATGCTGCGGT
GAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTCGGAAACACCCGAAGCCGA
TTATCCAACCGCAAGGAGGAAGTCGTCGAAGGTGGCGTCGATAACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute