Sequence Meta Information:
Brevundimonas diminuta 470-4, ATCC 13184 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID590
2HOMD Sequence IDSEQF1892
3HOMD Name (Genus, Species)Brevundimonas diminuta
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Brevundimonas diminuta
5Comments on Name
6Culture Collection Entry Number470-4, ATCC 13184
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID67195
10NCBI Taxonomy ID1035191
11Genomes Online Goldstamp IDGi04693
12GenBank Accession IDAMFA00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterForsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
 >SEQF1892 Brevundimonas diminuta strain ATCC 13184, OT 590, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGAGCGAACGCTGGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAACGAACTCTT
CGGAGTTAGTGGCGGACGGGTGAGTAACACGTGGGAACGTGCCTTTTGGTTCGGAATAACTCAGGGA
AACTTGTGCTAATACCGAATGTGCCCTTCGGGGGAAAGATTTATCGCCATTAGAGCGGCCCGCGTCTG
ATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCTGGTCTGAGAGGATGACCA
GCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTGCGCAATG
GGCGAAAGCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGATGAAGGTCTTAGGATTGTAAAATTCTTTCACCG
GGGACGATAATGACGGTACCCGGAGAAGAAGCCCCGGCTAACTTCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC
GAAGGGGGCTAGCGTTGCTCGGAATTACTGGGCGTAAAGGGCGCGTAGGCGGATCGTTAAGTCAGGG
GTGAAATCCCGGGGCTCAACCTCGGAACTGCCCTTGATACTGGCGATCTTGAGTATGAGAGAGGTATGT
GGAACTCCGAGTGTAGAGGTGAAATTCGTAGATATTCGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACATACT
GGCTCATTACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCAC
GCCGTAAACGATGATTGCTAGTTGTCGGGCTGCATGCAGTTCGGTGACGCAGCTAACGCATTAAGCAAT
CCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGATTAAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGCAGAACCTTACCACCTTTTGACATGCCTGGACCGCCACGGA
GACGTGGCTTTCCCTTCGGGGACTAGGACACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATG
TTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGCCATTAGTTGCCATCATTTAGTTGGGAACTCTAATGG
GACTGCCGGTGCTAAGCCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCCTCATGGCCCTTACAGGGTGGGC
TACACACGTGCTACAATGGCGACTACAGAGGGTTAATCCTTAAAAGTCGTCTCAGTTCGGATTGTCCTCT
GCAACTCGAGGGCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCC
CGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGTTCTACCCGAAGGCGGTGCGCTAACCAGC
AATGGAGGCAGCCGACCACGGTAGGGTCAGCGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGGG
AACCTGCG
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute