Sequence Meta Information:
Selenomonas sp. oral taxon 133 F0473 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID133
2HOMD Sequence IDSEQF1890
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sp. oral taxon 133
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sp. oral taxon 133
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0473
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID64897
10NCBI Taxonomy ID999423
11Genomes Online Goldstamp IDGi05030
12GenBank Accession IDAGZT00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Insitute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1890 Selenomonas sp. oral taxon 133 strain F0473,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAAC
GGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATAAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGA
CAACCTGCCGATCAGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGGTGTG
CGGGGGAGGCATCTCCCCCGCATGAAAGATGGCCAATACATGTAAGCTATCACTGATCG
ATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTGGTAGGTAAGGTAACGGCTTACCTAGGCGACGATCAG
TAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTAC
GGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCG
TGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGAAGGGGACGAACGTGTATAGTG
CAAATAGTGCTATATAATGACGGTACCTTTTGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAG
CAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGC
GCAGGCGGCCGTGTAAGTCTTGCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGCAAGA
AACTATATGGCTTGAGTGCAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGC
GTAGATATTGGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTG
AGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAAC
GATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGT
ATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGC
ACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCGGGCCTTG
ACATTGATTGACAGAGATAGAGATATCTCCTTCTCTTCGGAGACAAGAAAACAGGTGGT
GCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAA
CCCCTGTCCTTTGTTGCCAGCAAGTGAAGTTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGA
ACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCCGGGCTACAC
ACGTACTACAATGGGACGGACAGAGAGCAGCGAGAGGGCGACCTTAAGCGAACCTCAAA
AACCGTTTCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTA
GTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCG
TCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCTAGGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGT
GACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGGCTGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute