Sequence Meta Information:
Streptococcus parasanguinis I F0449
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID721
2HOMD Sequence IDSEQF1885
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus parasanguinis I
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus parasanguinis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0449
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID75149
10NCBI Taxonomy ID1095733
11Genomes Online Goldstamp IDGi08630
12GenBank Accession IDAJMV00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1885 Streptococcus parasanguinis I strain F0449, OT 721,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAAC
GCTGAAGCTTGGTGCTTGCACCGAGCGGAGGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTCTTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAAAGT
CGACATTGCATGATGTTGATTTGAAAGGTGCAAATGCATCACTAAGAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATACATAGCCGACCTG
AGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGGAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTC
ACACTGTGACGGTAACTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTA
ATACGTAGGTCCCGAGCGTTATCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTA
GATAAGTCTGAAGTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAAC
TTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATG
GAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAG
CGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTA
GGTGTTGGGTCCTTTCCGGGACTCAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGG
GGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGG
AGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTG
ACCGCTCTAGAGATAGAGTTTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTC
GTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTT
AGTTGCCATCATTTAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATG
GCTGGTACAACGAGTCGCGAGTCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAG
TTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATC
AGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGA
GTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCTTTTAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGA
TAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2017 The Forsyth Institute