Sequence Meta Information:
Anaeroglobus geminatus F0357 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID121
2HOMD Sequence IDSEQF1880
3HOMD Name (Genus, Species)Anaeroglobus geminatus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Anaeroglobus geminatus
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0357
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID50397
10NCBI Taxonomy ID861450
11Genomes Online Goldstamp IDGi03601
12GenBank Accession IDAGCJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1880 Anaeroglobus geminatus strain F0357, OT 121, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCGTAACACATGC
AAGTCGAACGAGAGAGTGAGAGAAGCTTGCTTTTCTTACAATCGAGTGGC
AAACGGGTGAGTAACGCGTAAACAACCTGCCCCGCAGATGGGGACAACAG
CTGGAAACGGCTGCTAATACCGAATACGGTCCTCTTAGCGCATGGTAAGA
GGAAGAAAGGGTGGCCTCTGGAACAAGCTACCGCTGYGGGAGGGGTTTGC
GTCTGATTAGCTGGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAGT
AGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAG
ACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCCT
GACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCT
GTTATAGGGGACGAACGGCCGGGTAGCGAAGAGGTAGCCGGCATGACGGT
ACCGTAAGAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATAC
GTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATGATTGGGCGTAAAGGGCGCGCAGGC
GGCTGTGTAAGTCTGTCCAGAAAGTGCGGGGCTAAACCCCGTGAGAGGAT
GGAAACTGGACAGCTGAGAGTGTCGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGT
AGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCT
TTCTGGACGACAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCAAACGGG
ATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGTGTAGG
AGGTATCGACCCCTCCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTG
GGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCA
CAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACC
AAGCCTTGACATTGCTCGCAACGGGTAGAGATACCTGGTTCTTCTTCGGA
AGACGAGACAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTCAGTTACCAGCA
CGTAGAGGTGGGGACTCAGGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGG
CGGGGACGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGCTTGGGCTACACACGT
ACTACAATGGCTCTAAATAGAGGGAAGCGAAGGAGCGATCCGGAGCAAAC
CCCGCAAACAGAGTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATG
AAGGAGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTT
CCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCATTCACACCC
GAAGCCGGTGAGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGTGGGGGCGAT
GATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute