Sequence Meta Information:
Prevotella micans F0438 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID378
2HOMD Sequence IDSEQF1863
3HOMD Name (Genus, Species)Prevotella micans
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Prevotella micans
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0438
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID52087
10NCBI Taxonomy ID883158
11Genomes Online Goldstamp IDGi05009
12GenBank Accession IDAGWK00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1863 Prevotella micans strain F0438, OT 378, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCTACAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGG
GCAGCATAATTATTGCTTGCAATAATTGATGGCGACCGGCGCACGGGTGAGTATCGCGTA
TCCAACTTTCCCATAACTAGGGGATAATCCGTCGAAAGGCGGTCTAATACTCTATGTTGT
CTATTTATGGCCTCATATTTAGACGAAAGATTTATCGGTTATGGTTAGGGATGCGTCCGA
TTAGGTAGTAGGCGGGGTAATAGCCCACCTAGCCTACGATCGGTAGGGGTTCTGCGAGGA
AGGTCCCCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGA
ATATTGGTCAATGGACGCGAGTCTGAACCAGCCAAGTAGCGTGCAGGATGACGGCCCTAT
GGGTTGTAAACTGCTTTTATGCGGGAATAAAGTGATTTACGTGTATATCATTGCATGTAC
CGCATGAATAAGGACCGGCTAATTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAAGGTTCGGG
CGTTATCCGGATTTATTGGGTTTAAAGGGAGCGTAGGCTGAATATTAAGCGTGTTGTGAA
ATGTAGTTGCTCAACATCTGCACTGCAGCGCGAACTGGTATTCTTGAGTGTGCGCGACGT
AGGCGGAATTCGTGGTGTAGCGGTGAAATGCTTAGATATCACGAAGAACTCCGATTGCGA
AGGCAGCTTACGAGAGCACAACTGACGCTTAAGCTCGAAGGTGCGGGTATCGAACAGGAT
TAGATACCCTGGTAGTCCGCACAGTAAACGATGGATGCCCGCTATTGGACTTTTAGTTCA
GTGGCTAAGCGAAAGCGTTAAGCATCCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTC
AAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGC
GAGGAACCTTACCCGGGCTTGAACTGCCGGTGAACGATACAGAGATGTTGAGGCCCTTCG
GGGCGCCGGTGGAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAA
GTGCCATAACGAGCGCAACCCCATTTTCTAGTTGCCATCGGGTAATGCCGGGCACTCTGG
AGATACTGCCACCGTAAGGTGTGAGGAAGGTTGGGATGACGTCAAATCAGCACGGCCCTT
ACGTCCGGGGCTACACACGTGTTACAATGGCGCATACAGAGTGTCGGTTGTATGTAAATG
CAATCCAATCTTGAAAGTGCGTCTCAGTTCGGACTGGGGTCTGCAACCCGACCCCACGAA
GCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGCCATGAAAGCCGGGGGTGCCTGAAGTCCGTGACCGCAAGGGT
CGGCCTAGGGCAAAACCGGTGATTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGG
TGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute