Sequence Meta Information:
Lactobacillus parafarraginis F0439 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID418
2HOMD Sequence IDSEQF1862
3HOMD Name (Genus, Species)Lactobacillus parafarraginis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lactobacillus parafarraginis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0439
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49691
10NCBI Taxonomy ID797515
11Genomes Online Goldstamp IDGi04970
12GenBank Accession IDAGEY00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1862 Lactobacillus parafarraginis strain F0439 oral taxon 418 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACG
CGTCTTGGTTAATGATGTTAGGTGCTTGCATTTAACTGATTTAACATTGAGACGAGTGGC
GAACTGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTGAAGTGGGGGATAACACTTGGAAACAG
GTGCTAATACCGCATAACAACGAAAACCACATGGTTTTCGTTTGAAAGATGGCTTCGGCT
GTCACTTTTGGATGGACCCGCGGCGTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGG
CCATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCA
AACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGCA
ACGCCGCGTGAGTGATGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAACAGG
TGATAGAGTAACTGTTATCATCTTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGT
GCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGC
GAGCGCAGGCGGTTTTTTAGGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGAAGGGCAT
CGGAAACCGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAA
TGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGC
TGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAAA
CGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGC
ACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCA
CAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGAC
ATCTTCTGCTAACCTAAGAGATTAGGCGTTCCCTTCGGGGACGGAATGACAGGTGGTGCA
TGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCT
TATTGTCAGTTGCCAGCATTTAGTTGGGCACTCTGGCGAGACTGCCGGTGACAAACCGGA
GGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTA
CAATGGACGGTACAACGAGTCGCGAAACCGCGAGGTCAAGCTAATCTCTTAAAGCCGTTC
TCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGTGG
ATCAGCATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGA
GAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGAGGTAACCTTCGGGAACCAGCCGTCTAAGGTGGGA
CAGATGATTAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute