Sequence Meta Information:
Lactobacillus kisonensis F0435 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID424
2HOMD Sequence IDSEQF1861
3HOMD Name (Genus, Species)Lactobacillus kisonensis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Lactobacillus kisonensis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0435
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49693
10NCBI Taxonomy ID797516
11Genomes Online Goldstamp IDGi04971
12GenBank Accession IDAGRJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1861 Lactobacillus kisonensis strain F0435 oral taxon 424 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACG
CGTCTTGGTTATCGAAGGGAAGTGCTTGCATTTCCTTGACTTAACATTGAGACGAGTGGC
GAACTGGTGAGTAACACGTGGGTAACCTGCCCTTGAAGTAGGGGATAACACTTGGAAACA
GGTGCTAATACCGTATAACAACCAAARCCCCATGRYTTTGGTTTAAAAGATGGCTTCGGC
TATCACTTTAGGATGGACCCGCGGCGTATTAGCTTGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAG
GCAATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCC
AAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGC
AACGCCGCGTGAGTGATGAAGGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTGGAGAAGAACGG
GTGTGAGAGTAACTGTTCACATCGTGACGGTATCCAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACG
TGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAG
CGAGCGCAGGCGGTTTTTTAGGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTTAACCGGAGAAGTGCA
TCGGAAACCGGGAGACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAA
ATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACG
CTGAGGCTCGAAAGCATGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATGCCGTAA
ACGATGAGTGCTAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAG
CACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGC
ACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGA
CATCTTCTGCCAACCTAAGAGATTAGGCGTTCCCTTCGGGGACAGAATGACAGGTGGTGC
ATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCC
TTATTGTTAGTTGCCAGCATTTAGTTGGGCACTCTAGCAAGACTGCCGGTGACAAACCGG
AGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCT
ACAATGGACGGTACAACGAGTCGCGAAACCGCGAGGTCAAGCTAATCTCTTAAAGCCGTT
CTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGTG
GATCAGCATGCCACGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATG
AGAGTTTGTAACACCCAAAGCCGGTGAGGTAACCTTCGGGGACCAGCCGTCTAAGGTGGG
ACAGATGATTAGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTAGGAGAACCTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute