Sequence Meta Information:
Veillonella sp. oral taxon 780 F0422 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID780
2HOMD Sequence IDSEQF1859
3HOMD Name (Genus, Species)Veillonella sp. oral taxon 780
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Veillonella sp. oral taxon 780
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0422
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID61835
10NCBI Taxonomy ID944564
11Genomes Online Goldstamp IDGi05070
12GenBank Accession IDAFUJ00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1859 Veillonella sp. oral taxon 780 strain F0422, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GACAGACAGAGAGCTTGCTCTCTTGAAGTTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAATCA
ACCTGCCCTTCAGAGGGGGATAACAACGGGAAACCGTTGCTAATACCGCGTACGATTCAC
AGGCGGCATCGCTTGTGAATGAAAGGTGGCCTCTATATATAAGCTATCGCTGAAGGAGGG
GATTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAATGATCAGTAGCC
GGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGA
TGAAGGTCTTCGGATTGTAAAGCTCTGTTAATCGGGACGAAAGAGTTCTGTGTGAATAAT
GCAGAAAAGTGACGGTACCGGAATAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGCGCGCAGGCGGCC
TATCCAGTCTGTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGATGGAAACTAGTAGGC
TAGAGTATCGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGG
AAGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACGAAAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCC
AGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGT
GTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCTGGGGAG
TACGGTCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTAT
GTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATGGACGAAAC
AAGAGATTGTTTTTCTCCTTCGGGAGCCAGAAAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTATGTTGCCA
GCACTTCGGGTGGGAACTCATGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAGGCGGGGATG
ACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGCTTTAAT
AGAGGGAAGCGAAGCCGCGAGGTGGAGCAAACCCCAGAAACAAGCTCTCAGTTCGGATCG
TAGGCTGCAACTCGCCTACGTGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGC
GGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCGGAAGTAC
CCAAAGCCGGTGGGGTAACCTTCGGGAGCCAGCCGTCTAAGGTAAAGTCGATGATTGGGG
TGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute