Sequence Meta Information:
Selenomonas sp. oral taxon 137 F0430 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID137
2HOMD Sequence IDSEQF1858
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sp. oral taxon 137
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sp. oral taxon 137
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0430
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID52055
10NCBI Taxonomy ID879310
11Genomes Online Goldstamp IDGi05031
12GenBank Accession IDAENV00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1858 Selenomonas sp. oral taxon 137 strain F0430, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGACA
ACCTGCCGATCAGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGGCGTGTAG
GGGAGGCATCTTCCCTACATGAAAGATGGCCTCTATATATAAGCTATCACTGATCGATGG
GTCTGCGTCTGATTAGCTGGTAGGTAAGGTAACGGCTTACCTAGGCGACGATCAGTAGCC
GGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGA
AGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGAAGGGGACGAACGTACGCAGTGCGAATAGT
GCTGAGTAATGACGGTACCTTTTGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGCC
ATGTAAGTCTTGCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGCAAGAAACTATATGGC
TTGAGTGCAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGG
AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCC
AGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGT
GTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAG
TACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTAT
GTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATTGACAGGGA
TAGAGATATCCTATTCTCTTTGGAGACAAGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTCCTTTGTTGCCA
GCATGTAGTGGTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGAT
GACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGACGGAC
AGAGAGCAGCGAGAGRGCGAYCTTAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCTCAGTTCGGATTG
CAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGC
GGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACAC
CCGAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute