Sequence Meta Information:
Parvimonas sp. oral taxon 393 F0440 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID393
2HOMD Sequence IDSEQF1857
3HOMD Name (Genus, Species)Parvimonas sp. oral taxon 393
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Parvimonas sp. oral taxon 393
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0440
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID61837
10NCBI Taxonomy ID944565
11Genomes Online Goldstamp IDGi04996
12GenBank Accession IDAFUS00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1857 Parvimonas sp. oral taxon 393 strain F0440, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
TGATTTTTGTGGAAATTCTTTCGGGAATGGAAGTAAAATGAAAGTGGCGAACGGGTGAGT
AACACGTGAGCAACCTACCTTACACAGGGGGATAGCCGTTGGAAACGACGATTAATACCG
CATGAGACCACAGTATCGCATGATATAGGGGTCAAAGATTTATCGGTGTAAGATGGGCTC
GCGTCTGATTAGCTAGTTGGAAGGGTAAAGGCCTACCAAGGCAACGATCAGTAGCCGGTC
TGAGAGGATGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGC
AGTGGGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGAAGAA
GGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGAGAAGATAATGACGGTATCATAGGAGGAAG
CCCCGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTATGGGGCGAGCGTTGTCCGGAA
TTATTGGGCGTAAAGGGTACGTAGGCGGCCTTTTAAGTCAGGTGTGAAAGCGTGAGGCTT
AACCTCATTAAGCACTTGAAACTGGAAGGCTTGAGTGAAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCT
AGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTTCTG
GACTTTTACTGACGCTCAGGTACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTGGGAGTCAAATCTCGGTGCCGAAGTTA
ACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTGGCAACACTGAAACTCAAAGGAATTGAC
GGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTAC
CAAGGCTTGACATATAGTTGAGTTATTGAGAAATTGATAAGTCCCTCGGGACAGCTATAC
AGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGA
GCGCAACCCTTATCTTCAGTTACCAGCATGTAATGATGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGA
TGATAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGTCTTGGGCT
ACACACGTGCTACAATGGTTGGTACAACGAGAAGCAAGATAGTGATGTCAAGCAAAACTC
TAAAAGCCAATCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAGTTGC
TAGTAATCGCAAATCAGAATGTTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCC
GTCACACCATGGGAGTTGGCAATACCCGAAGCCGCCGATCTAACCGCAAGGAGGAAGGCG
TCGAAGGTAGGGTTAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute