Sequence Meta Information:
Peptoniphilus sp. oral taxon 375 F0436 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID375
2HOMD Sequence IDSEQF1855
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilus sp. oral taxon 375
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilus sp. oral taxon 375
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0436
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID52051
10NCBI Taxonomy ID879308
11Genomes Online Goldstamp IDGi04999
12GenBank Accession IDAFUH00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1855 Peptoniphilus sp. oral taxon 375 strain F0436, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGCGCCTAACACATGCAAGTCGAGCG
ATGAAATTTTAACCGATCTCTTCGGAGAGAAGATAAAATGGATTAGCGGCGGACGGGTGA
GTAACACGTGAGAAACCTGCCTTTCACAAGGGGATAGCCTCGGGAAACCGGGATTAATAC
CCTATGACACATTTCCTTCGCATGAAAGAAATGTTAAAACTCCGGTGGTGAAAGATGGTC
TCGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGCCTACCAAGGCCATGATCAGTAACCGG
CCTGAGAGGGTGAACGGTCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCA
GCAGTGGGGAATATTGCACAATGGAGGAAACTCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGATG
AAGGCTTTCGAGTCGTAAAGCTCTGTCCTATGGGAAGATAATGACGGTACCATAGGAGGA
AGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCGAGCGTTGTCCGG
AATCACTGGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGTCTACCAAGTCTGATGTGAAAGGCATGGGC
TTAACCCATGTAAGCATTGGAAACTGATAGACTTGAGTTAAGGAGAGGTAAGTGGAATTC
CTAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAAGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTAC
TGGACTTAAACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTG
GTAGTCCACGCTGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTCGGGGTAACTCGGTGCCGCAGTTAAC
ACATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGTGCGCAAGCATGAAACTCAAAGGAATTGACGG
GGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCA
AGGCTAGACATTTTATTGACCGGTCTAGAGATAGACCATTTCTTCGGAACAGTAAAACAG
GTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGC
GCAACCCTTACCTTTAGTTGCCAGCATTTCGGATGGGAACTCTAAAGGGACTGCCGATGA
TAAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGCCTTGGGCTACA
CACGTGCTACAATGGTCGGTACAGAGAGCAGCGAGCGAGCGATCTCAAGCGAATCTCAAA
AAGCCGATCTCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAGTTGCTAG
TAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTC
ACACCATGGGAGTTGGTAATACCCGAAGCCGCCGAGCTAACCATTTGGAGGCAGGCGTCG
AAGGTAGGATCAATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute