Sequence Meta Information:
Oribacterium asaccharolyticum F0425 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID108
2HOMD Sequence IDSEQF1854
3HOMD Name (Genus, Species)Oribacterium asaccharolyticum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Oribacterium sp. oral taxon 108
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0425
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID53571
10NCBI Taxonomy ID904296
11Genomes Online Goldstamp IDGi04993
12GenBank Accession IDAFIH00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1854 Oribacterium sp. oral taxon 108 strain F0425, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATTATGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCCTAACACATGCAAGTCGAACG
AGATGCGTATTGGAAAGCTTCGGCCGGAAGATGCGTTATCTAGTGGCGGACGGGTGAGTA
ACACGTGGGTAACCTGCCTTATGGAGGGGGATAACAGAGAGAAATCACTGCTAATACCGC
ATAAGCACACATTGCCGCATGGCAGAGTGTGAAAAGATTTATCGCCATAAGATGGACCCG
CGTCTGATTAGCCAGTTGGCAGGGTAAAAGCCTACCAAAGCAACGATCAGTAGCCGATCT
GAGAGGATGACCGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGTGAAGAAG
TATTTCGGTATGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGATAATGACAGTACCTGACTAAGAAGC
CCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCAAGCGTTATCCGGATT
TACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGAGTGGCAAGTCTGAAGTGAAAACCCTGGGCTTA
ACCTGGGGACTGCTTTGGAAACTGTTAATCTAGAGTGTTGGAGAGGTAAGTGGAATTCCT
GGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAAGAACACCGGAGGCGAAGGCGGCTTACTG
GACAATAACTGACGTTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAGGTGTCGGGGAGCAAAGCATCTCGGTGCCGTCG
CTAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATT
GACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCT
TACCAAGTCTTGAGATCCCATTGACAGAGTGTGTAATGCACTTTCCCTTCGGGGCAATGG
TGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA
ACGAGCGCAACCCCTATAGTTAGTAGCCAGCAGTAAGATGGGCACTCTAACTAGACTGCC
AGGGATAACCTGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACTTGGG
CTACACACGTGCTACAATGGCGTAAACAAAGGGAAGCAAGAGGGTGACCTTAAGCAAATC
TCAAAAATAACGTCTCAGTTCGGACTGTAGTCTGCAACCCGACTACACGAAGCTGGAATC
GCTAGTAATCGCAGATCAGCATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGC
CCGTCACACCATGGGAGTTGGTAATGCCCGAAGTCAGTGTTCCAAGAGAGGAAGCTGCCG
AAGGCAGGACTGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute