Sequence Meta Information:
Scardovia wiggsiae F0424 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID195
2HOMD Sequence IDSEQF1853
3HOMD Name (Genus, Species)Scardovia wiggsiae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Scardovia wiggsiae
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0424
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49881
10NCBI Taxonomy ID857290
11Genomes Online Goldstamp IDGi05025
12GenBank Accession IDAGZS00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1853 Scardovia wiggsiae strain F0424, OT 195,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GGGTTCGATTCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GGATCCACTGGGCTTTTGTTTGGTGGTGAGAGTGGCGAACGGGTGAGTAATGCGTGACTA
ACCTGCCGTATGGTTGGGGATAGCTCCTGGAAACGGGTGGTAATACCCAATGCTCCAGCT
GGATGCATGTCTGGTTGGGAAAGCTTTTTGTGCCATATGATGGGGTCGCGTCCTATCAGC
TTGTTGGTGGGGTGATGGCCTACCAAGGCGTCGACGGGTAGCCGGCCTAAGAGGGCGACC
GGCCACATTGGGACTGAGATACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATT
GCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGCGGGATGGAGGCCTTCGGGTTG
TAAACCGCTTTTATAGGGGGGCAAGCTATGCCTGTGTGGTGTGGTGAGTGGACTTTATGA
ATAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGTGCAAGCGTTGTC
CGGATTTATTGGGCGTAAAGGGCTCGTAGGCGGTTTGTTGCGTCTGGTGTGAAAGCTTAC
TGCTTAACGGTAGGTTGCGCTGGATACGGGCAGGCTTGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAA
TTCTCGGTGTAACGGTGGAATGTGTAGATATCGGGAAGAACACCTATGGCGAAGGCAGGT
CTCTGGGCTGTTACTGACGCTGAGGAGCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACC
CTGGTAGTCCATGCTGTAAACGGTGGACGCTGGATGTGGGGCCCATTTCCACGGGTTCTG
TGTCGGAGCTAACGCGTTAAGCGTCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACTCA
AAGAAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCG
AAGAACCTTACCAGGGCTTGACATAACCTGGATGATGCCAGAGATGGTGTGTCCCTTCGG
GGCTGGGTTACAGGTGGTGCATGGTCGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAG
TCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGCCTTGTGTTACCAGCGGGTCGTGCCGGGGACTCACAA
GGGACCGCCGGGGTTAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAGATCATCATGCCCCTTA
CGTCCTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCTGGTACAGCGGGATGCGATACTGTAAGGTG
GAGCGGATCCTGTAAAACCGGTCTCAGTTCGGATCGGGGCCTGCAACTCGGCCTCGTGAA
GGTGGAGTCGCTAGTAATCGCGGATCAGCAGTGCCGCGGTGAATGCGTTCCCGGGCCTTG
TACACACCGCCCGTCAAGTCATGAAAGTGGGCAGCACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCTGT
TGTGGGGGGAGCCGTCTAAGGTGAGGTTCGCGATTGGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCC
GTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute