Sequence Meta Information:
Haemophilus haemolyticus F0397 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID851
2HOMD Sequence IDSEQF1850
3HOMD Name (Genus, Species)Haemophilus haemolyticus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Haemophilus haemolyticus
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0397
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID48495
10NCBI Taxonomy ID762965
11Genomes Online Goldstamp IDGi04963
12GenBank Accession IDAGRK00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Genome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1850 Haemophilus sp. Oral Taxon 851 strain F0397,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGATTGAACGCTGGCGGCAGGCTTAACACATGCAAG
TCGAACGGTAGCAGGAGAAAGCTTGCTTTCTTGCTGACGAGTGGCGGACGGGT
GAGTAATGCTTGGGAATCTGGCTTATGGAGGGGGATAACTACGGGAAACTGTA
GCTAATACCGCGTAGTATCGGAAGATGAAAGTGCGGGACCGCAAGGCCGCATG
CCATGAGATGAGCCCAAGTGGGATTAGGTAGTTGGTGGGGTAAAGGCCTACCA
AGCCTGCGATCTCTAGCTGGTCTGAGAGGATGGCCAGCCACACTGGAACTGAG
ACACGGTCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGCGCAATGGGG
GGAACCCTGACGCAGCCATGCCGCGTGAATGAAGAAGGCCTTCGGGTTGTAAA
GTTCTTTCGGTATTGAGGAAGGTTGATGTGTTAATAGTACATCAAATTGACGT
TAAATACAGAAGAAGCACCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGG
AGGGTGCGAGCGTTAATCGGAATAACTGGGCGTAAAGGGCACGCAGGCGGTTA
TTTAAGTGAGGTGTGAAAGCCCCGGGCTTAACCTGGGAATTGCATTTCAGACT
GGGTAACTAGAGTACTTTAGGGAGGGGTAGAATTCCACGTGTAGCGGTGAAAT
GCGTAGAGATGTGGAGGAATACCGAAGGCGAAGGCAGCCCCTTGGGAATGTAC
TGACGCTCATGTGCGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAG
TCCACGCTGTAAACGCTGTCGATTTGGGGATTGGGCTTAAAGCTTGGTGCCCG
TAGCTAACGTGATAAATCGACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGTTAAAACT
CAAATGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGA
TGCAACGCGAAGAACCTTACCTACTCTTGACATCCAGAGAACTTTCCAGAGAT
GGATTGGTGCCTTCGGGAACTCTGAGACAGGTGCTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTTGTGAAATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATCCTTT
GTTGCCAGCGATTTGGTCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCAGTGATAAACTGGA
GGAAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGGCCCTTACGAGTAGGGCTACACA
CGTGCTACAATGGCGTATACAGAGGGTGGCGAAGCTGCGAGGTGGAGCGAATC
TCAGAAAGTACGTCTAAGTCCGGATTGGAGTCTGCAACTCGACTCCATGAAGT
CGGAATCGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAATACGTTCCCGGGC
CTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTGGGTTGTACCAGAAGTAGATA
GCTTAACCGCAAGGGGGGCGTTTACCACGGTATGATTCATGACTGGGGTGAAG
TCGTAACAAGGTAACCGTAGGGGAACCTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute