Sequence Meta Information:
Streptococcus downei F0415 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID594
2HOMD Sequence IDSEQF1846
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus downei
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus downei
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0415
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID53567
10NCBI Taxonomy ID904293
11Genomes Online Goldstamp IDGi05045
12GenBank Accession IDAEKN00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1846 Streptococcus downei strain F0415, OT 594,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTGGAAC
GCATTGATATCACCGGAGCTTGCTCCACTGATATTAATGAGTCGCGAACGGGTGAGTAA
CGCGTAGGTAACCTGCCTGATAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGC
ATGAGAGTGTTTAACACATGTTAGAGACTTAAAAGATACCATTGTATCACTATCAGATG
GACCTGCGTTGTATTAGCTAGTTGGTAGGGTAGCGGCCTACCAAGGCACCGATACATAG
CCGACCTGAGAGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGG
AGGCAGCAGTAGGGAATCTTCGGCAATGGACGAAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGA
GTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGTAGCGGAAGAACGCGTGTAAGAGTG
GAAAGTTTACACAGTGACGGTACGCTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAG
CCGCGGTAATACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGGGAGCGCA
GGCGGTTTAGTAAGTCTGAAGTTAAAGGCATTGGCTCAACCAATGTATGCTTTGGAAAC
TGTTAGACTTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTA
GATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTCACTGACGCTGAGG
CTCGAAAGCGTGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGAT
GAGTGCTAGGTGTTAGGTCCTTTCCGGGACTTAGTGCCGCAGCTAACGCAATAAGCACT
CCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACA
AGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACA
TCCCGATGCCCGCTCTAGAGATAGAGTTTTACTTTTTGTACATCGGAGACAGGTGGTGC
ATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACC
CTTATTGTTAGTTGCCATCATTGAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACC
GGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGT
GCTACAATGGTTGGTACAACGAGTCGCAAGCCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTGAAAGC
CAATCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAA
TCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAC
ACCACGAGAGTTTGTAACACCCAAAGTCGGTGAGGTAACCTTATAGGAGCCAGCCGCCT
AAGGTGGGACAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute