Sequence Meta Information:
Bulleidia extructa W1219, ATCC BAA-170, DSM 13220 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID603
2HOMD Sequence IDSEQF1730
3HOMD Name (Genus, Species)Bulleidia extructa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Bulleidia extructa
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberW1219, ATCC BAA-170, DSM 13220
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID40673
10NCBI Taxonomy ID679192
11Genomes Online Goldstamp IDGi04436
12GenBank Accession IDADFR00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1730 Bulleida extructa strain DSM 13220, oral taxon 603,16S ribosomal RNA gene, partial sequence  
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATAAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTCGAACGCCGGACACCTAGCTTGCTAGGGAGAAGGAGTG
GCGAACGGGTGAGTAATACATAAGCAATCTGCCCACAAAGACTGGGATAACCTCTGGAAACGGGGACTAATACCGGATAGGTAGAAGAGAGG
CATCTTTCTTCTATTAAAGATGAGAAGCACTAGTGGATGAGCTTATGGCGCATTAGTTAGTTGGTGAGGTAACGGCCCACCAAGACGATGAT
GCGTAGCCGGCCTGAGAGGGTGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATTTTCGGCAAT
GGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTGTAAGAAAAGATAAACTAGGAGAGGAT
CTTAGTCAGACATTATCTTACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTATCCGGAATTAT
TGGGCGTAAAGGGTGCGTAGGCGGTCTGTTAAGTTCATGGTCAAATTGTGGGGCTCAACCCCATCGCGCCATGGATACTGGCAGACTAGAGT
ATTGGAGAGGCAAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTAAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAGGCGACTTGCTAGCCAAAGA
CTGACGCTGAGGCACGAAAGCGTGGGGAGCAAATAGGATTAGATACCCTAGTAGTCCACGCTGTAAACGATGAATACTAAGTATTGGGGAGA
CTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGTATTCCGCCTGTGGAGTATGCACGCAAGTGTGAAACATAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGC
GGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATCCCTTGCGAAGTTCTAGAGATAGGATAGAGGTTAT
CAAGGAGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTGTCTTCAGTTAC
CATCATTAAGTTGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGGTGATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGGCCTGG
GCTACACACGTACTACAATGGCTATTACAACGTGGAGCGACTGTGCGAACAGAAGCGAATCACTGAAAGATAGTCTCAGTTCGGATTGGAGT
CTGCAACTCGACTCCATGAAGTTGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCTCGGGCCTTGTACACACCGCCCG
TCATACCATGAGAGTTGGTAATACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCGAAAGGAAGGAGCCGTCGAAGGTAGGACTAATGATTGGGGTCAAGTCG
TAACAAGGTATCCCTACGAGAACGTGG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute