Sequence Meta Information:
Streptococcus intermedius F0395
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID644
2HOMD Sequence IDSEQF1706
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus intermedius
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus intermedius
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0395
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49885
10NCBI Taxonomy ID857292
11Genomes Online Goldstamp IDGi07010
12GenBank Accession IDAFXN00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1706 Streptococcus intermedius strain F0395, OT 644, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAACGCAC
AGGATGCACCGTAGTTTACTACACCGTATCCTGTGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAGAACATTT
ACTGCATGGTAGATGTTTAAAAGGTGCAAGAGCATCACTACCAGATGGACCTGCGTTGTATTA
GCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCAACGATACATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCG
GCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCGGC
AATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCT
CTGTTGTTAAGGAAGAACGTGTGTGAGAGTGGAAAGTTCACACAGTGACGGTACTTAACCAGA
AAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGAT
TTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTGAAGTGAAAGGCAGTGGCTCAAC
CATTGTAGGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTA
GCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAAC
TGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGT
AAACGATGAGTGCTAGGTGTTAGGTCCTTTCCGGGACTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGC
ACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA
GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCG
ATGCCCGCTCTAGAGATAGAGCTTTACTTCGGTACATCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTG
CCATCATTCAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGA
CGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAACGA
GTCGCAAGCCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTGAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGC
AACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGT
TCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAG
GTAACCGTAAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute