Sequence Meta Information:
Streptococcus sp. oral taxon 058 F0407 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID058
2HOMD Sequence IDSEQF1704
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus sp. oral taxon 058
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus sp. oral taxon 058
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0407
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID50403
10NCBI Taxonomy ID861455
11Genomes Online Goldstamp IDGi05053
12GenBank Accession IDAGAE00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1704 Streptococcus sp. oral taxon 058 strain F0407,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAACG
CTGAAGGAGGAGCTTGCTTCTCTGGATGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGGTAAC
CTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAATATTGATTA
TTGCATGATAGTCAATTAAAAGGTGCAATTGCACCACTACCAGATGGACCTGCGTTGTAT
TAGCTAGTTGGTGGGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATACATAGCCGACCTGAGAGGGT
GATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAA
TCTTCGGCAATGGACGGAAGTCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGG
ATCGTAAAGCTCTGTTGTAAGAGAAGAACGAGTGTGAGAGTGGAAAGTTCACACTGTGAC
GGTATCTTACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTC
CCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTGAA
GTTAAAGGCTGTGGCTTAACCATAGTACGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAAGAG
GGGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTG
GCGAAAGCGGCTCTCTGGCTTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCAAACA
GGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTTAGACCCTTTC
CGGGGTTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGG
TTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCG
AAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCTCTGACCGCTCTAGAGATAGAGT
TTTCCTTCGGGACAGAGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGAT
GTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATTGTTAGTTGCCATCATTCAGTTGGG
CACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCA
TGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAACGAGTCGCAAGCC
GGTGACGGCAAGCTAATCTCTTAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGC
CTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCC
GGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGG
TAACCATTTGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAG
GTAGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute