Sequence Meta Information:
Streptococcus intermedius F0413 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID644
2HOMD Sequence IDSEQF1703
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus intermedius
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus intermedius
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0413
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID52089
10NCBI Taxonomy ID883167
11Genomes Online Goldstamp IDGi07009
12GenBank Accession IDAFXO00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1703 Streptococcus intermedius strain F0413, OT 644,
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGAACGCAC
AGGATGCACCGTAGTTTACTACACCGTATTCTGTGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCGTAGG
TAACCTGCCTGGTAGCGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAAGAACATTT
ACTGCATGGTAGATGTTTAAAAGGTGCAAATGCATCACTACCAGATGGACCTGCGTTGTATTA
GCTAGTAGGTGAGGTAACGGCTCACCTAGGCGACGATACATAGCCGACCTGAGAGGGTGATCG
GCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGAATCTTCGGC
AATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTTCGGATCGTAAAGCT
CTGTTGTTAAGGAAGAACGAGTGTGAGAATGGAAAGTTCATACTGTGACGGTACTTAACCAGA
AAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTCCCGAGCGTTGTCCGGAT
TTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGATAAGTCTGAAGTTAAAGGCAGTGGCTCAAC
CATTGTAGGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGGGGAGAGTGGAATTCCATGTGTA
GCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGCGAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAAC
TGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGT
AAACGATGAGTGCTAGGTGTTAGGTCCTTTCCGGGACTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGC
ACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAA
GCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCG
ATGCCCGCTCTAGAGATAGAGCTTTACTTCGGTACATCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTG
CCATCATTCAGTTGGGCACTCTAGCGAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGA
CGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAACGA
GTCGCAAGCCGGTGACGGCAAGCTAATCTCTGAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGC
AACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGT
TCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAG
GTAACCGTAAGGAGCCAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTATCGGAAGGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute