Sequence Meta Information:
Veillonella rogosae F0412 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID158
2HOMD Sequence IDSEQF1698
3HOMD Name (Genus, Species)Veillonella rogosae
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Veillonella sp. oral taxon 158
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0412
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID52053
10NCBI Taxonomy ID879309
11Genomes Online Goldstamp IDGi05069
12GenBank Accession IDAENU00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1698 Veillonella sp. oral taxon 158 strain F0412, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAAC
GAAGAGCGATGGAAGCTTGCTTCTATCAATCTTAGTGGCGAACGGGTGAGTAACGCGTA
ATCAACCTGCCCTTCAGAGGGGGACAACAGTTGGAAACGACTGCTAATACCGCATACGA
TCCGACCTCGGCATCGAGGATGGATGAAAGGTGGCCTCTATTTATAAGCTATCACTGAA
GGAGGGGATTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCAATGATC
AGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGACGAAAGTCTGACGGAGCAACGCCG
CGTGAGTGATGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTCTGTTAATCGGGACGAAAGGTCCTCT
TGCGAATAGTTAGAGGAATTGACGGTACCGGAATAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCC
AGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGCGC
GCGCAGGCGGATCAGTTAGTCTGTCTTAAAAGTTCGGGGCTTAACCCCGTGATGGGATG
GAAACTGCTGATCTAGAGTATCGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAAT
GCGTAGATATTAGGAAGAACACCAGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACGAAAACTGACGC
TGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAA
ACGATGGGTACTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAA
GTACCCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCC
GCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCT
TGACATTGATGGACAGAACTAGAGATAGTTCCTCTTCTTCGGAAGCCAGAAAACAGGTG
GTGCACGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGC
AACCCCTATCTTATGTTGCCAGCACGTAATGGTGGGAACTCATGAGAGACTGCCGCAGA
CAATGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTAC
ACACGTACTACAATGGGAGTTAATAGACGGAAGCGAGATCGCGAGATGGAGCAAACCCG
AGAAACACTCTCTCAGTTCGGATCGTAGGCTGCAACTCGCCTACGTGAAGTCGGAATCG
CTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGC
CCGTCACACCACGAAAGTCGGAAGTGCCCAAAGCCGGTGGGGTAACCTTCGGGAGCCAG
CCGTCTAAGGTAAAGTCGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAG
GTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute