Sequence Meta Information:
Selenomonas artemidis F0399 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID124
2HOMD Sequence IDSEQF1697
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas artemidis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas artemidis
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0399
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID47277
10NCBI Taxonomy ID749551
11Genomes Online Goldstamp IDGi06436
12GenBank Accession IDAECV00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University (WashU) School of Medicine
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1697 Selenomonas artemidis strain F0399, OT 124, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACG
GAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGACA
ACCTGCCGATCAGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGGCGTGTAG
GGGAGGCATCTTCCCTACATGAAAGATGGCCTCTATATATAAGCTATCACTGATCGATGG
GTCTGCGTCTGATTAGCTAGTAGGTAAGGTAACGGCTTACCTAGGCGACGATCAGTAGCC
GGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGG
CAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGA
AGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGAAGGGGACGAACGTACATAAGTTGAATAAG
CTTATGTAATGACGGTACCTTTTGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGG
TAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGCC
ATGTAAGTCTTGCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGCAAGAAACTATATGGC
TTGAGTGCAGGAGAGGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGG
AGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCC
AGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGT
GTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAG
TACGGTCGCAAGACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTAT
GTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATTGATTGAAAGGCG
TAGAGATACGTCCCTCTCTTCGGAGACAAGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCT
CGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTCCTTTGTTGCCA
GCATGTAGTGGTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGAT
GACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGACGGAC
AGAGAGCAGCGAGAGAGCGATCTTAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCTCAGTTCGGATTG
CAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGC
GGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACAC
CCGAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGT
AGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute