Sequence Meta Information:
Streptococcus anginosus F0211
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID543
2HOMD Sequence IDSEQF1692
3HOMD Name (Genus, Species)Streptococcus anginosus
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Streptococcus anginosus
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0211
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID43129
10NCBI Taxonomy ID706437
11Genomes Online Goldstamp IDGi04826
12GenBank Accession IDAECT00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Washington University Genome Center
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCCTAATACATGCAAGTAGGACGC
ACAGTTTATACCGTAGCTTGCTACACCATAGACTGTGAGTTGCGAACGGGTGAGTAACGCG
TAGGTAACCTGCCTATTAGAGGGGGATAACTATTGGAAACGATAGCTAATACCGCATAACA
GTATGTAACACATGTTAGATGCTTGAAAGATGCAATTGCATCGCTAGTAGATGGACCTGCG
TTGTATTAGCTAGTAGGTAGGGTAATGGCCTACCTAGGCGACGATACATAGCCGACCTGAG
AGGGTGATCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAG
GGAATCTTCGGCAATGGGGGGAACCCTGACCGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTTTT
CGGATCGTAAAGCTCTGTTGTTAAGGAAGAACGAGTGTGAAAATGGAAAGTTCATACTGTG
ACGGTACTTAACCAGAAAGGGACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGT
CCCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTAGAAAAGTCTGAA
GTGAAAGGCAGTGGCTCAACCATTGTAGGCTTTGGAAACTGTTTAACTTGAGTGCAGAAGG
GGAGAGTGGAATTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAGGAACACCGGTGGC
GAAAGCGGCTCTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGA
TTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTTAGGTCCTTTCCGGG
ACTTAGTGCCGCAGCTAACGCATTAAGCACTCCGCCTGGGGAGTACGACCGCAAGGTTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAA
CGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGACATCCCGATGCTATTTCTAGAGATAGGAAGTTTCTT
CGGAACATCGGTGACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTT
AAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTGTTAGTTGCCATCATTGAGTTGGGCACTCTAGC
GAGACTGCCGGTAATAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTAT
GACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGCTGGTACAACGAGTCGCAAGCCGGTGACGGCAA
GCTAATCTCTGAAAGCCAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTC
GGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCACGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACAC
ACCGCCCGTCACACCACGAGAGTTTGTAACACCCGAAGTCGGTGAGGTAACCGTAAGGAGC
CAGCCGCCTAAGGTGGGATAGATGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAA
GGTGCG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute