Sequence Meta Information:
Rothia aeria F0184
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID188
2HOMD Sequence IDSEQF1688
3HOMD Name (Genus, Species)Rothia aeria
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Rothia aeria
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0184
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID52997
10NCBI Taxonomy ID888019
11Genomes Online Goldstamp IDGi04800
12GenBank Accession IDAXZG00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - The Genome Institute at Washington University
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF1688 Rothia aeria strain F0184, oral taxon 188, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAAC
GATGAAGCGGTGCTTGCACCGTGGATTAGTGGCGAACGGGTGAGTAATACGTGAGTGAC
CTACCTTTGACTCTGGGATAAGCCTGGGAAACTGGGTCTAATACCGGATACGACCAATC
TCTGCATGGGGTGTTGGTGGAAAGCGTTATGGAGTGGTTTTAGATGGGCTCACGGCCTA
TCAGCTTGTTGGTGAGGTAATGGCTTACCAAGGCGACGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGG
GTGACCGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGG
GAATATTGCACAATGGGCGCAAGCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGGGATGACGGCCT
TCGGGTTGTAAACCTCTGTTAGCATCGAAGAAGCGAAAGTGACGGTAGGTGCAGAGAAA
GCGCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGCGCGAGCGTTGTCCGG
AATTATTGGGCGTAAAGAGCTTGTAGGCGGTTGGTCGCGTCTGCTGTGAAAGGCCGGGG
CTTAACTCCGGTTTTGCAGTGGGTACGGGCTAACTAGAGTGCAGTAGGGGAGACTGGAA
TTCCTGGTGTAGCGGTGGAATGCACAGATATCAGGAGGAACACCGATGGCGAAGGCAGG
TCTCTGGGCTGTAACTGACGCTGAGAAGCGAAAGCATGGGGAGCGAACAGGATTAGATA
CCCTGGTAGTCCATGCCGTAAACGTTGGGCACTAGGTGTGGGGGACATTCCACGTTTTC
CGCGCCGTAGCTAACGCATTAAGTGCCCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAAC
TCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAA
CGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATGCATTAGATCGCGTCAGAGATGGCGTTTCCC
TTCGGGGCTGGTGTACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGG
GTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTTCTATGTTGCCAGCGGTTCGGCCGGGGAC
TCATAGGAGACTGCCGGGGTTAACTCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATG
CCCCTTATGTCTTGGGCTTCACGCATGCTACAATGGCCGGTACAGAGGGTTGCGATACT
GTGAGGTGGAGCTAATCCCTTAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGA
CCCCATGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATACGTTC
CCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCACGAAAGTTGGTAACACCCGAAGCCGGTG
GCCTAACCCTTGTGGGGGGAGCCGTCGAAGGTGGGATTGGCGATTGGGACTAAGTCGTA
ACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute