Sequence Meta Information:
Megasphaera micronuciformis F0359 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID122
2HOMD Sequence IDSEQF1685
3HOMD Name (Genus, Species)Megasphaera micronuciformis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Megasphaera micronuciformis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0359
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID43125
10NCBI Taxonomy ID706434
11Genomes Online Goldstamp IDGi05736
12GenBank Accession IDAECS00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterWashington University Genome Center
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
>SEQF 1685 Megasphera micronuciformis strain F0359, OT 122, 
16S ribosomal RNA gene, partial sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGC
AAGTCGAACGAGAGCGTAGAGAAAGCTTGCTTTTTCTACAATCTAGTGGC
AAACGGGTGAGTAACGCGTAAACAACCTGCCCTACGGATGGGGACAACAG
CTGGAAACGGCTGCTAATACCGAATACGTTCCGAAAGTCGCATGACTGTC
GGAAGAAAGGATGGCCTCTATTTATAAGCTATCGCCGGAGGAGGGGTTTG
CGTCTGATTAGCTAGTTGGAGGGGTAACGGCCCACCAAGGCGACGATCAG
TAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCA
GACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGAAAGCC
TGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGACGGCCTTCGGGTTGTAAAGCTC
TGTTATACGGGACGAATAATCTTGTGGTTAATACCCATAAGAAGTGACGG
TACCGTAAGAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATA
CGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGCGCGCAGG
CGGCTTCTTAAGTCTGTCTTAAAAGTGCGGGGCTTAACCCCGTGATGGGA
TGGAAACTGGGAAGCTCAGAGTATCGGAGAGGAAAGCGGAATTCCTAGTG
TAGCGGTGAAATGCGTAGATATTAGGAGGAACACCAGTGGCGAAAGCGGC
TTTCTGGACGAAAACTGACGCTGAGGCGCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGG
GATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGGTACTAGGTGTAG
GAGGTATCGACCCCTTCTGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTACCCCGCCT
GGGGAGTACGGCCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGC
ACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGACGCAACGCGAAGAACCTTAC
CAAGCCTTGACATTGATCGCAAGGAGTAGAGATACTCTGTTCTTCTTCGG
AAGACGAGAAAACAGGTGGTGCACGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGA
TGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTATCTTCTGTTACCAGC
ACGTAACGGTGGGGACTCAGGAGAGACTGCCGCAGACAATGCGGAGGAAG
GCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGCTTGGGCTACACACG
TACTACAATGGCTCTTAATAGAGGGAGGCGAAGGAGCGATCCGGAGCAAA
CCCCAAAAACAGAGTCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACAT
GAAGCAGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCATACTGCGGTGAATACGT
TCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGAAAGTCATTCACACC
CGAAGCCGGTGAGGTAACCGCAAGGAGCCAGCCGTCGAAGGTGGGGGCGA
TGATTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute